Tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững đà phát triển
Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các buổi làm việc, đón tiếp các nhà đầu tư tham quan tìm hiểu thực tế môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

Với nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý, nên trong tháng 8/2023, các KCN trên địa bàn tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm và quyết định lập dự án đầu tư.

Tính đến ngày 15/8/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 467 dự án, trong đó gồm 106 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 32.254,25 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.251,1 triệu USD.

Kết quả trong tháng 8/2023, Ban Quản lý đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án, trong đó có 4 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 14,1 triệu USD và 1 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký 243,59 tỷ đồng. Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 7 lượt dự án, trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 13,24 triệu USD và 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 321,57 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án FDI và DDI trong tháng 8/2023 lần lượt là 27,35 triệu USD và 565,16 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 17 dự án FDI mới và 28 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư các dự án FDI cấp mới và tăng thêm là 445,53 triệu USD (cấp mới: 229,56 triệu USD; tăng vốn: 215,97 triệu USD), đạt 171% so với cùng kỳ năm 2022 và 127% kế hoạch năm 2023. Đồng thời, thu hút 9 dự án DDI và 4 lượt dự án DDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư DDI cấp mới và tăng thêm là 5.681,3 tỷ đồng (cấp mới 3.744,5 tỷ đồng; tăng vốn 1.936,8 tỷ đồng), đạt 260% so với cùng kỳ năm 2022 và 189% so với kế hoạch năm 2023.

Tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững đà phát triển
Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nhiều dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong tháng 8/2023 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 3 dự án FDI và 3 dự án DDI.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, có 403 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (330 dự án FDI và 73 dự án đầu tư DDI), chiếm 86,3% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 64 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có: 14 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 3% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bẳng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Mặt khác, vốn thực hiện của dự án tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ, cụ thể:

Dự án FDI: Trong tháng 8/2023, vốn thực hiện của các dự án là 39,26 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2023 là 298,48 triệu USD, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 82% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, vốn thực hiện của các dự án đầu tư FDI trong các KCN của Tỉnh là 3.714,22 triệu USD, đạt 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI trong các KCN của Tỉnh.

Dự án đầu tư DDI: Trong tháng 8/2023, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN Tỉnh là 100 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 là 959,15 tỷ đồng, đạt 110% so với cùng kỳ năm 2022 và 50% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 13.083,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký trong các KCN của Tỉnh.

Tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững đà phát triển
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục tạo đà phát triển KCN

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong tháng 9/2023, Ban tiếp tục tăng cường đẩy mạnh nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường công tác đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các KCN, để tăng tốc thu hút đầu tư và triển khai hiệu quả các dự án với kỳ vọng tháng 9 này, dự kiến thu hút khoảng 2-4 dự án đầu tư mới và 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI, điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh khoảng 5-7 triệu USD. Cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 50-100 tỷ đồng.

Các KCN có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 60-100 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên trong tháng 9/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các kênh xúc tiến đa dạng, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua công tác hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư đến thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh, để đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định. Chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.../.

Tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững đà phát triển
Toàn cảnh KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc