Cụ thể là về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.638,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 101,2% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 740,5 nghìn ha, bằng 105,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.898,1 nghìn ha, bằng 99,6%; riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1.501,8 nghìn ha, bằng 98,8%.

Thời tiết ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi
Thời tiết ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích khoai lang, đậu tương, lạc giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nên người dân có xu hướng chuyển dịch sang trồng ngô và rau đậu các loại.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại. Chăn nuôi lợn đang dần ổn định do các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi chủ động được nguồn giống, liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi lớn, người chăn nuôi lợn cũng như chính quyền các địa phương vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đàn vật nuôi.

Tính đến ngày 24/02/2022, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Nam, Đồng Nai; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang và dịch tả lợn châu Phi còn ở 29 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước tháng 02/2022 ước đạt 9,5 nghìn ha, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Thời tiết trong tháng 02/2022 thuận lợi nên các địa phương tích cực triển khai trồng rừng vụ Xuân, một số địa phương có tiến độ trồng rừng cao, như: Quảng Ngãi 2.863 ha, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước, Yên Bái 1.680 ha, tăng 76,8%, Phú Thọ 995 ha, gấp 2,5 lần. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán tháng Hai ước đạt 9,7 triệu cây, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 982,8 nghìn m3, tăng 4%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, bằng cùng kỳ năm trước. Các địa phương có sản lượng gỗ khai thác trong tháng cao, như: Quảng Ngãi 88,2 nghìn m3, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, Thanh Hóa 66,5 nghìn m3, tăng 6,6%, Quảng Ninh 32,2 nghìn m3, tăng 20%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 16,8 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,6 triệu cây, tăng 4,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.923,3 nghìn m3, tăng 4,2%; sản lượng củi khai thác đạt 3 triệu ste, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Hai là 68 ha, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị cháy là 0,7 ha, giảm 97,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 67,3 ha, giảm 36,8%. Các tỉnh có diện tích rừng bị chặt, phá cao trong tháng: Điện Biên 15,1 ha, Lạng Sơn 14,2 ha, Phú Yên 5,4 ha, Hà Giang 4,9 ha. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có 137,6 ha diện tích rừng bị thiệt hại, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị cháy là 1,6 ha, giảm 98,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 136 ha, giảm 19,5 %.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng Hai ước đạt 578,5 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 434,7 nghìn tấn, tăng 2,1%; tôm đạt 53,8 nghìn tấn, tăng 3,3%; thủy sản khác đạt 90 nghìn tấn, tăng 2,6%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 297,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 215,1 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 43,8 nghìn tấn, tăng 4,0%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 02/2022 ước đạt 280,6 nghìn tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 219,6 nghìn tấn, tôm đạt 10 nghìn tấn, đều bằng cùng kỳ năm trước; thủy sản khác đạt 51 nghìn tấn, tăng 0,6%. Những ngày đầu tháng Hai mặc dù thời tiết ngư trường thuận lợi cho việc khai thác, đánh bắt hải sản nhưng giá xăng, dầu tăng tác động trực tiếp tới ngư dân khiến các chuyến khai thác biển giảm đi. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng Hai ước đạt 266,7 nghìn tấn, bằng cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 1.168,4 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 619,2 nghìn tấn, tăng 3,4%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 549,2 nghìn tấn, tăng 0,3% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 521,8 nghìn tấn, tăng 0,3%)./.