Vận đơn gốc số B/L No: 799010678568 có nội dung như sau:

Tên tàu: PUTNAM/20010C

Tên người nhập khẩu: NPG Hưng Yên Joint Stock Company

Address: Ngoc Commune - Lac Dao Village - Van Lam District - Hung Yen Province

Lý do mất: Ngày 30 tháng 01 năm 2021 chúng tôi có gửi bộ bill nhập hàng từ Trung Quốc do hãng tàu T.S line cấp, nhưng đã bị đánh mất.

Vậy công ty chúng tôi thông báo để vô hiệu hóa hóa đơn số B/L No: 799010678568./.