Tại Công điện số 1156/CĐ-TTg, ngày 12/12/2022 về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, các hoạt động không lành mạnh, không đúng hướng, trục lợi chính sách và khẩn trương kiện toàn lãnh đạo Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20/12/2022 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay, theo chinhphu.vn.

Đặc biệt, Thủ tướng còn yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp sau:

Xem xét, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình.

Thủ tướng yêu cầu kiện toàn lãnh đạo Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20/12
Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

Rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân), nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.../.