Phát huy thế mạnh của vùng miền, hiện nay, tỉnh Cà Mau đã quy hoạch 1 KKT và 3 KCN gắn liền với nguồn nguyên liệu nông lâm nghiệp, thủy sản và nguồn khí thấp áp từ biển Tây Nam, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

KCN Khánh An tập trung các ngành sản xuất dùng khí thấp áp làm nguyên nhiên liệu, các ngành công nghiệp hóa chất, phân bón, vật liệu xây dựng, gỗ… (nằm liền kề Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau); KCN Hòa Trung tập trung các ngành chế biến thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản và các ngành công nghiệp phục vụ; KCN Sông Đốc thu hút các ngành công nghiệp chế biến từ biển, dịch vụ khai thác biển, kho bãi và cơ khí sửa chữa tàu...

KKT Năm Căn được quy hoạch là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển KKT Năm Căn với các ngành nghề trọng điểm là công nghiệp cơ khí, đóng mới sửa chữa tàu biển, lắp ráp máy, điện tử, công nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, công nghiệp và dịch vụ dầu khí, may mặc, vật liệu xây dựng...

Ông Nguyễn Minh Ái - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư

Với vai trò nhiệm vụ được Tỉnh Cà Mau giao trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau đã không ngừng nỗ lực thực hiện toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT trong các lĩnh vực, đặc biệt công tác đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất hạ tầng và xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh, đã tạo cho bộ mặt các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực.

Hiện tại, KKT Năm Căn và các KCN đang trong giai đoạn đầu tư mạnh mẽ hạ tầng và các công trình thiết yếu. Ban Quản lý đang bám sát sự chỉ đạo của bộ chuyên ngành để sẵn sàng chuẩn bị cho việc mở rộng KCN Khánh An và hoạt động theo mô hình KCN - đô thị - dịch vụ.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được Ban Quản lý chuẩn bị bài bản, Ban Quản lý đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch xúc tiến đầu tư ngay từ đầu năm; triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động về cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ để các nhà đầu tư nhìn thấy thực tế tổng quan toàn cảnh KCN và KKT (chi phí thấp mà hiệu quả cao).

Nhà máy sản xuất tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hòa Trung tại KCN Hòa Trung

Năm 2018 và quý I/2019, Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với khoảng 60 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư (trong đó có 10 lượt nhà đầu tư nước ngoài); tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do các bộ, ngành tổ chức; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo đúng quy định; giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án và khi dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong năm 2018, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư cho 5 dự án đầu tư với vốn đăng ký đạt 1.174 tỷ đồng. Trong quý I/2019, Ban Quản lý tiếp tục cấp điều chỉnh cho 2 dự án đầu tư, cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 1 dự án với vốn đăng ký tăng thêm là 367,82 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay các KCN, KKT tỉnh Cà Mau có 34 dự án được cấp chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký đạt 15.601,48 tỷ đồng; trong đó có 23 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN và KKT

Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau cho biết, trong quý II/2019, tập thể cán bộ viên chức Ban Quản lý sẽ quyết tâm hoàn thanh toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước như mục tiêu đã đề ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

Lĩnh vực quy hoạch, chuẩn bị, thực hiện các dự án đầu tư: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến đô thi các hạng mục công trình trong các KCN, KKT Năm Căn; lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Rồng, Khu đô thị Đất Mới và Khu nuôi trồng thủy sản công nghiệp KKT Năm Căn; lựa chọn nhà đầu tư Khu dịch vụ - dân cư Sông Đốc.

Lĩnh vực quản lý hạ tầng: Hoàn thành trình phê duyệt Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng trong KCN Khánh An.

Lĩnh vực thanh, quyết toán vốn quy hoạch, xây dựng cơ bản: Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch, hoàn tất giải ngân các nguồn vốn, quyết toán và tất toán các hạng mục, công trình hoàn thành.

Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp: Thực hiện đúng nội dung, hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo được UBND Tỉnh giao trong năm 2019. Tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển KCN, KKT khi cấp thẩm quyền phê duyệt; rà soát, chỉ đạo kiểm tra công tác theo dõi, quản lý, sổ sách, chứng từ kế toán đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư; thống kê, đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT...

Lĩnh vực xúc tiến, tiếp nhận và quản lý đầu tư: Phấn đấu trong quý II/2019 thu hút từ 2 dự án trở lên vào các KCN, KKT với số vốn đăng ký tăng trên 500 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư phát triển KCN, KKT năm 2019 được duyệt; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN, KKT; Rà soát, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện dự án theo đúng quy định.

Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lao động: Thống kê, báo cáo tình hình lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, KKT đến cấp thẩm quyền theo quy định; hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục quản lý doanh nghiệp, lao động cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường: Hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc tại các KCN và KKT; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp tại các KCN; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KCN theo thẩm quyền; hướng dẫn thủ tục cho thuê đất, kiểm tra, theo dõi tiến độ sử dụng đất, việc nộp tiền thuê đất của nhà đầu tư trong KCN, KKT.

Lĩnh vực tổ chức, cải cách hành chính và quản trị: Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, thực hành chủ trương tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008./.