Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Toàn cành Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX

Ngày 24/2/2023 tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN), Khu chế xuất (KCX), Khu kinh tế (KKT), Khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh, thành phố phía Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX với chủ đề chủ đề: “Giải pháp triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Ban Quản lý; thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền; cơ chế chính sách đối với KCN, KCX, KKT, KCNC. Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Nguyễn Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Nguyễn Hồng Tây, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; bà Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau; ông Lê Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc, Trưởng ban Quản lý các KCN, CX Hà Nội; các thành viên Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam (bao gồm Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau); đại diện các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong tỉnh Cà Mau; đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc cùng các cơ quan báo, đài của trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các đại biểu chăm chú lắng nghe Ban chủ nhiệm trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thảo luận và đánh giá khách quan Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi được đón tiếp các đại biểu và các hội viên Câu lạc bộ các Ban Quản lý đã đến tham dự và cổ vũ, động viên Hội nghị. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam đã nỗ lực vượt khó, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm được giao trong công tác xây dựng và phát triển các KCN, KCX, KKT, KCNC tại địa phương, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương, tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế. Mặt khác các Ban Quản lý đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt đảm bảo chuỗi sản xuất không bị dứt gãy, góp phần ổn định phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương

Thay mặt UBND tỉnh Cà Mau và Ban Tổ chức Hội nghị, ông Lâm Văn Bi đề nghị đại biểu là các thành viên Ban Quản lý cùng nhau thảo luận; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau cần tập trung tiếp thu các ý kiến; học tập những kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển các và tranh thủ sự giúp đỡ của các tỉnh bạn hỗ trợ trong việc thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng xúc tiến đầu tư đối với các KCN, KKT để nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Cà Mau áp dụng cho địa phương.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP

Ông Phạm Văn Cường​, Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai giới thiệu các đại biêu phát biểu tham luận

Sức vươn mạnh mẽ của các KCN, KCX, KKT phía Nam

Tại Hội nghị, ông Hứa Minh Hữu, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau đã báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam, nhiệm kỳ 2020- 2022 và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2024.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Hứa Minh Hữu, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2024

Theo đó, nhiệm kỳ 2020- 2022 các thành viên Câu lạc bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT, cũng như công tác quản lý dự án đầu tư sau khi cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhìn chung, các dự án trong KCN, KCX, KKT, KCNC duy trì hoạt động ổn định, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, tạo ra nhiều ngành nghề mới, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp, cũng như kim ngạch xuất khẩu của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế. Đồng thời, tạo ra nhiều việc làm với mức thu nhập trung bình khá, từng bước nâng cao trình độ quản lý, tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Một số kết quả chủ yếu của các KCN, KKT tại 32 tỉnh, thành phố phía Nam đã đạt được cụ thể như sau:

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KKT: Hiện nay, số KCN theo quy hoạch được duyệt của 32 tỉnh, thành phố phía Nam là 297 KCN, 10 KKT cửa khẩu, 08 KKT ven biển với diện tích được quy hoạch là 493.472 ha. Trong đó: Số KCN đã đi vào hoạt động là 203 KCN (chiếm 50,3% số KCN đã đi vào hoạt động của cả nước), với diện tích theo quy hoạch là 58.902 ha (chiếm 36,59% tổng diện tích các KCN đã đi vào hoạt động của cả nước); số KCN đang xây dựng hạ tầng là 50 KCN, với diện tích đất quy hoạch là 15.720 ha; tỷ lệ lấp đầy khoảng 75,37%; số KKT là 10 KKT cửa khẩu, 08 KKT (chiếm 40,9% tổng số KKT đã được thành lập của cả nước).

Kết quả xúc tiến, thu hút đầu tư: Dự án cấp mới là 1.843 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là: 333.292 tỷ đồng và 9.762 triệu USD; dự án điều chỉnh là 1.411 dự án với tổng số vốn tăng thêm là 75.290 tỷ đồng và 9.233 triệu USD; tổng số dự án đã cấp lũy kế đến 31/12/2022 là 16.170 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.662.882 tỷ đồng và 287.380 triệu USD; vốn thực hiện của các dự án đầu tư thứ cấp là 695.424 tỷ đồng và 102.387 triệu USD.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT: Doanh thu đạt 4.480.729 tỷ đồng và 339.949 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 321.527 tỷ đồng và 19.165.571 triệu USD; giá trị nhập khẩu là 45.336.488 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước là 315.310 tỷ đồng.

Tổng số lao động có mặt ngày đến 31/12/2022 là: 2.662.871 người.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các thành viên Câu lạc bộ tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT, KCNC tại địa phương

Các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động, doanh nghiệp... được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của các Ban Quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên Câu lạc bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Ông Hứa Minh Hữu nhấn mạnh, bên cạnh những yếu tố thuận lợi tác động tích cực đến những kết quả mà KCN, KCX, KKT, KCNC phía Nam đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC phía Nam đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do về cơ chế, chính sách và các điều kiện thực tế khách quan tác động (do biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới; dịch bệnh; lao động qua đào tạo còn thiếu; dự án triển khai chậm tiến độ; hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng, kém hiệu quả; điều kiện sống của người lao động còn thiếu thốn…), nên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT, KCNC. Vì vậy đòi hỏi cần được giải quyết kịp thời trong thời gian tới.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các thành viên Câu lạc bộ các Ban Quản lý nhiệt tình tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước

Theo Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam, trong thời gian tới Câu lạc bộ sẽ quyết tâm phấn đấu triển khai linh hoạt và hiệu quả những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN, cụ thể:

Một là, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KCN, KKT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KCN, KKT. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Hai là, tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và huy động các nguồn vốn khác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng KCN, KKT và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng tập trung triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt để tạo quỹ đất sạch phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các lãnh đạo chủ trị Hội nghị

Ba là, chủ động đề xuất với UBND tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn cho sản xuất hoặc xử lý các dự án vi phạm quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động. Tăng cường các biện pháp trợ giúp pháp lý và đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bốn là, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là quy định cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ từ doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tác phong đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn KCN, KKT, nhất là trong năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm khi triển khai dự án, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các KCN, KCX, KKT, KCNC

Tại Hội nghị, các thành viên Câu lạc bộ đã tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến nhiệt tình, sôi nổi đánh giá tổng quan những thuận lợi, khó khăn tại địa phương trong quá trình hoạt động và triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Lê Vũ Thương, Trưởng ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam trình bày tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, các thành viên Câu lạc bộ cho rằng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN, KKT được quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP chưa phải là khung pháp lý cao nhất nên một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN, KKT trong tình trạng bị một số luật chuyên ngành khác chi phối, gây khó khăn, vướng mắc và chồng chéo giữa các luật chuyên ngành. Mặt khác, hệ thống pháp luật chuyên ngành liên quan đến KCN, KKT chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi...

Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP chưa được phân cấp, ủy quyền như: Môi trường, thanh tra, lao động, thương mại và xử phạt vi phạm hành chính... dẫn đến công tác quản lý quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chưa được giải quyết hiệu quả và triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX, KKT, KCNC. Do đó, đã gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng, triển khai thực hiện dự án chậm; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư chưa hiệu quả; sản xuất kinh doanh khó khăn; quản lý lao động, môi trường, quy hoạch… không chặt chẽ, không hiệu quả...

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm phát triển KCN của Long An tại Hội nghị

Để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nêu trên, các Hội viên câu lạc bộ đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương các nội dung sau:

Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sớm xây dựng Luật về KKT, KCN để khẳng định vị thế pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định còn chồng chéo đối với hoạt động quản lý nhà nước hiện nay đã ban hành tại các luật như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Xây dựng...

Thứ hai, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Quản lý KCN, KKT ổn định bộ máy tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Thứ ba, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư Quy định về ủy quyền cho Ban Quản lý KCN, KKT thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Thứ tư, đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng quy định, hướng dẫn áp dụng cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động KCN, KKT.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP

Ông Lê Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và Chế xuất TP. Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển các KCN, KKT của các địa phương phía Bắc

Thứ năm, đề nghị các bộ, ngành rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các chế tài đủ mạnh xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sau đầu tư tại các KCN, KKT.

Thứ sáu, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch về triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC và bố trí bổ sung nhân lực, biên chế đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong các chính sách pháp luật đã ban hành và đang có hiệu lực.

Cần nâng cao vai trò của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bày tỏ cảm xúc vui mừng và xúc động khi chứng kiến không khí gần gũi, đoàn kết, gắn bó thân tình giữa các thành viên Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC thông qua những đóng góp tích cực, hiệu quả của các KCN, KCX, KKT, KCNC đối với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho các Ban Quản lý

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT, KCNC mà các Ban Quản lý đang phải giải quyết, theo Vụ trưởng Lê Thành Quân, các Ban Quản lý cần bám sát và hiểu rõ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý được quy định cụ thể tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, để đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố ban hành chức năng nhiệm vụ của Ban theo đúng quy định của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Ông Lê Thành Quân lưu ý khi chức năng, nhiệm vụ của các Ban Quản lý được các tỉnh, thành phố ban hành, các Ban Quản lý cần thông tin với nhau để các địa phương khác có cơ sở báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý (sẽ tạo hiệu ứng cao). Đồng thời mong muốn các lãnh đạo tỉnh, thành phố hết sức thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với các Ban Quản lý để giúp các Ban Quản lý tiếp tục nâng cao vao trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các Ban Quản lý với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Vụ trưởng Lê Thành Quân góp ý với các Ban Quản lý cần nghiên cứu, chủ động xây dựng dự thảo Luật về Khu kinh tế (nội dung cụ thể); kiểm soát tối đa việc xây dựng các KCN nhằm tránh lãng phí về tài nguyên đất đai; cần phân tích, tận dụng lợi thế của địa phương để sử dụng hiệu quả các nguồn lực; căn cứ vào tình hình thực tế của KCN và các quy định trong Nghị định 35/2022/NĐ-CP để có đề xuất, kiến nghị báo cáo lãnh đạo tỉnh; nên chọn các chủ đề, chia cụm đề cùng bàn bạc, trao đổi và gửi tới Vụ Quản lý các Khu kinh tế để nắm rõ thực tế, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả của các Ban Quản lý trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến căng thẳng, theo ông Quân, các Ban Quản lý cần chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương (kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh) để các Ban Quản lý địa phương bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế và có thể áp dụng tại địa phương khi dịch bệnh xảy ra.

Với vai trò cơ quan đầu mối, tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN, KKT của đất nước, Vụ trưởng Lê Thành Quân khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các Ban Quản lý và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho các Ban Quản lý. Đồng thời đề nghị các Ban Quản lý cần tích cực thể hiện vai trò là cơ quan đầu mối, quản lý và phát triển hiệu quả KCN, KCX, KKT, KCNC tại các địa phương.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Hội nghị thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu đến từ các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương (hàng trên)

Chung sức xây dựng hệ thống các KCN, KKT Việt Nam phát triển lớn mạnh

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Dương Hoài Nam, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm cao cuả các thành viên Câu lạc bộ. Bên cạnh các ý kiến tham luận đã trình bày, các đại biểu cũng đã có những chia sẽ kinh nghiệm cách làm hay, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng địa phương... Đây là những bài học rất bổ ích cho các địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó có tỉnh Cà Mau để học tập, áp dụng. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đại biểu và các hội viên Câu lạc bộ đã tham dự Hội nghị và đóng góp những ý kiến hết sức quý báu, thiết thực để Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP

Ông Dương Hoài Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ 2020-2022; tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ 2020-2022, ông Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng với tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau xây dựng và phát triển các KCN, KCX, KKT, KCNC của các Ban Quản lý phía Nam và phía Bắc để cùng chung sức xây dựng hệ thống các KCN, KKT Việt Nam ngày một phát tiển lớn mạnh và bền vững, trở thành trụ cột kinh tế của đất nước.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ông Lê Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc tặng quà cho Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau

Cũng tại Hội nghị, Câu lạc bộ đã đã thống nhất bầu Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ nhiệm kỳ 2023 - 2024 bao gồm 12 thành viên đến từ các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam. Theo đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai được tín nhiệm bầu là Chủ nhiệm Câu lạc Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ X và Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Vụ trưởng Lê Thành Quân tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Phó Chỉ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2023-2024

Đồng thời lựa chọn bầu Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Câu Lạc bộ lần thứ X, tổ chức tại tỉnh Gia Lai.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau trao Cở Luân lưu cho Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ lần thứ X tại tỉnh Gia Lai

Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX đã kết thúc thành công tốt đẹp, với các ý kiến thảo luận và trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trọng tâm và hiệu quả của các Ban Quản lý là cơ sở để Câu lạc bộ kịp thời tổng hợp và có các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét ban hành các chính sách mới, các hướng dẫn cụ thể và các giải pháp quan trọng nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Ra mắt Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ 2023 - 2024