Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc các nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Phát huy tốc độ triển khai các dự án đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2023, tháng 10 này tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có thêm 2 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó có 1 dự án FDI và 1 dự án trong nước (DDI) đi vào hoạt động.

Lũy kế đến ngày 15/10/2023, có 404 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN (330 dự án FDI và 74 dự án DDI), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 66 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có: 11 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,3% tổng số dự án; 47 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Cùng với đó, vốn thực hiện của các dự án đầu tư tiếp tục được nâng cao hơn so với cùng kỳ, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 10/2023 là 37,85 triệu USD, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 375,6 triệu USD, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2022 và 103% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 3.787,7 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: vốn thực hiện tháng 10/2023 là 160 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 1.199,15 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2022 và 63% kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 13.323,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dự kiến tháng 11/2023, các KCN sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong tháng 11/2023 dự kiến sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh. Bên cạnh đó, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 45-50 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả chỉ tiêu trên, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc khẳng định tập thể Ban Quản lý sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp; đặc biệt tăng cường đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động./.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Dự án đang xây dựng trong KCN Bá Thiện 1, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc