Theo Tổng cục Thuế, tính đến tháng 4/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.124 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.397 tỷ đồng.

Tính đến ngày 21/04/2023, đã có 13.621 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và số lượng HĐĐT từ máy tính tiền đã tiếp nhận là 3.266.205 hóa đơn.

Để đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn, ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế đã đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT”. Theo đó, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành HĐĐT, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu nghiên cứu xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế. Ảnh: GDT

Tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 4, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 5/2023, do Tổng cục Thuế vừa tổ chức, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị, các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt...

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ...

Chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; triển khai HĐĐT từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác thu ngân sách nhà nước.

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT.

Tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn tiếp theo trên toàn quốc…/.