Cụ thể, tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 2/2018 vào chiều 01/03, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức báo cáo Thủ tướng về việc rà soát lại toàn bộ các ứng viên xét công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Trong đó, có 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ như chưa đủ đề tài, chưa đủ bài báo, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học... Trước mắt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát, đánh giá.

Tiếp tục rà soát 94 ứng viên chưa đủ điều kiện phong giáo sư, phó giáo sư

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng thông tin thêm, việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là công việc thường niên của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tiếp tục thực hiện theo Quyết định 174, Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong năm 2017 số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng nhiều so với những năm trước. Trong đó, có nhiều lý do:

Thứ nhất, thời gian nhận hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 kéo dài thêm 6 tháng so với năm 2016. Trong 6 tháng đó số lượng ứng viên tích luỹ đủ tiêu chuẩn được tăng lên như số bài báo, hướng dẫn thêm nghiên cứu sinh, học viên cao học…

Thứ hai, số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiện hành tăng lên do những năm trước đây Chính phủ có những đề án cho cán bộ giảng dạy trẻ đi học nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước như đề án 322, đề án 911 và những người này khi về nước, họ được đào tạo bài bản và trong một số năm đã tích luỹ đủ tiêu chuẩn về bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, số giờ giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh… Do đó, họ có đủ điều kiện trở thành ứng viên để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thứ ba, trong nhiều năm gần đây, nhiều cơ sở giáo dục đại học rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên nên số lượng cán bộ giảng dạy tại các trường đại học đã dần tích luỹ nhiều hơn những điều kiện để tham gia xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, về chất lượng các ứng viên năm 2017 so với năm 2016 nhìn chung tăng lên. Đơn cử thứ nhất mặc dù quy định hiện nay việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí nước ngoài chưa phải là bắt buộc nhưng trong năm 2017 rất nhiều ứng viên có bào báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Ví dụ năm 2016 có 2.510 bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thì năm 2017 có 5.316 bài, tăng 2,1 lần so với năm 2016. Qua đó phản ánh phần nào chất lượng. Năng lực ngoại ngữ của các ứng viên được cải thiện rất nhiều, nhất là số đã được đào tạo ở nước ngoài, nhiều ứng viên thành thạo 2-3 ngoại ngữ.

Theo kết quả xét của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, thì tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 1.226/1.537 ứng viên, đạt tỷ lệ 79,76%, xấp xỉ những năm trước như năm 2016 tỉ lệ đạt 75,51%.

Thứ trưởng nhấn mạnh, vừa qua dư luận có nhiều ý kiến về việc tăng đột biến ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rất nghiêm túc. Nếu ứng viên nào không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định thì kiên quyết không công nhận.

Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã thành lập tổ công tác kiểm tra hồ sơ các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 để bảo đảm khách quan trong quá trình rà soát bên cạnh hội đồng ngành, liên ngành. Đối với trường hợp có đơn thư khiếu nại tố cáo, thì xem xét giải quyết theo Luật Khiếu nại tố cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết quả rà soát đã có báo Thủ tướng Chính phủ và trong thời gian tới Thủ tướng sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề này./.