Ngày 26/4 tới, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) sẽ triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Theo kế hoạch kinh doanh mà Ban điều hành của TIG sắp trình đại hội xem xét thông qua, năm nay Tập đoàn đặt mục tiêu đạt 650 tỷ đồng doanh thu và 237 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lần lượt là 407 tỷ đồng và 184 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và riêng lẻ này đều có sự tăng trưởng khá mạnh so với kết quả đạt được trong năm 2020.

Chỉ tiêu

2019

2020

Kế hoạch năm 2021

Công ty mẹ

Hợp nhất

Công ty mẹ

Hợp nhất

Công ty mẹ

Hợp nhất

Doanh thu (tỷ đồng)

369,5

409,7

356,9

536,8

407

650

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

146,3

145,4

61,1

106,1

184

237

Nguồn: Thông tin do TIG công khai

TIG lưu ý, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 xây dựng dựa trên kịch bản Tập đoàn phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu trong năm 2021, đồng thời dịch bệnh Covid -19 không xuất hiện trở lại, nền kinh tế thế giới và trong nước có sự tăng trưởng ổn định. Nếu không đạt được các điều kiện này, thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức có thể sẽ điều chỉnh giảm tương ứng và được Hội đồng quản trị của TIG báo cáo cổ đông trong quý 4/2021.

Để đạt mục tiêu kinh doanh trên, trong năm nay, với mảng kinh doanh bất động sản, TIG sẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Vườn Vua Resort & Villlas, trên cơ sở đó triển khai một số sản phẩm mới. TIG còn tiếp tục phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai, vướng mắc tranh chấp trong hợp tác đầu tư, xúc tiến đầu tư xây dựng công trình tại Dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình. Ngoài ra, TIG còn đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư Dự án Vân Trì Thăng Long, Dự án Tòa nhà hỗn hợp Viettronics - Hà Thành…

TIG đẩy mạnh kinh doanh Dự án Vườn Vua Resort & Villlas trong năm nay. Ảnh: TIG

Với Dự án Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2, TIG tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để phấn đấu triển khai đầu tư xây dựng dự án trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022, đưa vào vận hành và khai thác trong năm 2023.

Với mảng thương mại, dịch vụ, đầu tư khác, TIG tập trung phát triển ngành hàng gia dụng - dân dụng với giải pháp trọng tâm là tái cấu trúc, hợp nhất, sáp nhập và tích lũy cho HDE Holdings trở thành một công ty nắm giữ và phát triển các thương hiệu Hyundai, HDE… trong các ngành hàng điện tử gia dụng, điện lạnh, thiết bị điện và nhà bếp…

Để gia tăng năng lực tài chính cho triển khai các mảng đầu tư, kinh doanh, năm nay TIG có tham vọng phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu bất chấp kể từ năm 2016 đến năm 2020, tuy đã đề ra kế hoạch nhưng TIG chưa thể triển khai bất kỳ đợt phát hành trái phiếu nào do điều kiện phát hành chưa thuận lợi. Mục đích của đợt phát hành này là nhằm thu xếp nguồn vốn cho thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ…/.