2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và thế giới do tác động chưa từng có của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV cũng phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của tập thể 96 nghìn cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn tập Tập đoàn đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Năm 2020, doanh thu toàn TKV đạt 123.425 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 của TKV, kết thúc năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch. Sản lượng than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng Alumin sản xuất năm 2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, Alumin sản xuất tổng số 1,42 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch. Tiêu thụ đạt 1,40 triệu tấn đạt 109% kế hoạch. Tiêu thụ đồng tấm 13 nghìn tấn, tăng 7% so với 2019; kẽm thỏi 12 nghìn tấn, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, sản xuất điện đạt 10,6 tỷ kwh, bằng 108% thực hiện năm 2019, cao nhất kể từ khi thành lập Tổng Công ty Điện lực TKV.

Trong lĩnh vực hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 80 nghìn tấn thuốc nổ các loại, bằng 116% kế hoạch; cung ứng 122 nghìn tấn thuốc nổ, bằng 108% kế hoạch. Sản xuất nguyên liệu sản xuất thuốc nổ Nitorat Amon 172.860 tấn, bằng 111% kế hoạch, tăng 8% so với 2019.

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

Kết quả là doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 123.425 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, TKV đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 96 nghìn người lao động với tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn là 12,8 triệu người/tháng, không giảm so với kế hoạch. Tiền lương của lao động sản xuất chính các lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực, cơ khí… vẫn có tăng trưởng. Đặc biệt, một số ít đơn vị khó khăn về sản xuất, đều được Tập đoàn trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ tiền lương cho người lao động để “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận của TKV trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều ngành kinh tế gặp khó khăn, việc làm, thu nhập của nhiều người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong năm 2021, Tập đoàn sẽ bám sát các chỉ đạo của Chính phủ như: Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cũng như các nhiệm vụ được giao của các bộ, ngành Trung ương...

Tập đoàn xác định chủ đề cốt lõi nhất trong năm 2021 là phát huy truyền thống 85 năm “kỷ luật và đồng tâm”, thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới với nhiệm vụ trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng.

Năm 2021, TKV cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tạo đột phá trong việc ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất và quản trị để hoàn thành mục tiêu sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2020. Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 123.880 tỷ đồng với lợi nhuận đạt khoảng 3.000 tỷ đồng./.