Liên quan đến tiến độ giải ngân của các dự án thuộc ngành Tòa án, theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối (TANDTC) Nguyễn Văn Du, hiện có khoảng 100 dự án đang được triển khai, nhưng giải ngân vốn đầu tư đang rất chậm, nên khó khăn trong hoàn thành kế hoạch giao là phải hoàn thành 60% kế hoạch vốn đầu tư công vào ngày 30/9/2021, như tinh thần nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

“Hiện các dự án đầu tư công của hệ thống Tòa án đạt thấp, trong khi đến ngày 30/9, hệ thống Tòa án phải giải ngân đạt 60% và ngày 31/1/2022 phải đạt 100% vốn được đầu tư. Đến ngày 30/9 tới mà chúng ta không giải ngân được 60% vốn, thì sẽ bị thu hồi lại vốn, như vậy sẽ rất khó khăn cho ngành Tòa án thực hiện nhiệm vụ...”, ông Du cho biết.

Tòa án tối cao “mạnh tay” với giải ngân vốn đầu tư công chậm
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du vừa được giao làm làm Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án của ngành Tòa án. Ảnh: TANDTC

Ông Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính TANDTC cho biết, năm 2021, TANDTC thực hiện phân bổ vốn vốn đầu tư công giai đoạn 1 ước đạt 81,32% trên tổng số kế hoạch cả năm là 1.300 tỷ đồng cho 64 dự án trùng tu và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tòa án, trong đó có những dự án khởi công từ cuối 2020.

Theo TANDTC, một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như: cuối năm 2020 và đầu 2021 một số luật và nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực thi hành…, dẫn đến việc vận dụng của chủ đầu tư, ban quản lý còn gặp nhiều lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid; một số nhà thầu có năng lực hạn chế, chưa có kế hoạch thi công trong bối cảnh dịch bệnh; nhà thầu và chủ đầu tư chậm trễ trong hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân vốn..., cũng là những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ trên, TANDTC yêu cầu các Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư các dự án khắc phục khó khăn, vượt qua trở ngại của dịch bệnh Covid, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Trong tháng 8/2021 phải giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài của năm 2020 sang năm 2021; đến ngày 30/9 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2021 đã giao. Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong năm 2021, cần tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu theo quy định. Đối với dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021, cần tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán...

Định kỳ hàng tháng, Tổ Công tác đặc biệt báo cáo Chánh án TANDTC kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khen thưởng, kỷ luận các đơn vị, cá nhân liên qua...

Bên cạnh những giải pháp trên, TANDTC vừa đưa ra biện pháp mạnh. Theo đó, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 275/QĐ-TANDTC-KHTC về thành lập Tổ Công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án của hệ thống tòa án. Theo đó, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du làm Tổ trưởng; ông Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, TANDTC làm Tổ phó; thành viên Tổ Công tác là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng cơ bản, TANDTC. Tổ Công tác đặc biệt có trách nhiệm tham mưu giúp Chánh án TANDTC trong thúc đẩy giải ngân vốn của các dự án đầu tư thuộc hệ thống tòa án.../.