Theo Tổng cục Thuế, Báo cáo số 1759/CT-VP ngày 4/8/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Định báo cáo nhanh về trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 cho biết, tại báo cáo số 1519/BC-TTYT ngày 4/8/2021 của Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn về việc có 4 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 vào ngày 3/8/2021 là bà T.T.Q, công nhân sân Golf tại FLC Nhơn Lý, trong đó có ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 4 người này sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2.

Căn cứ nội dung vụ việc, Tổng cục Thuế nhận định, cá nhân ông Nguyễn Công Thành có biểu hiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong bối cảnh UBND tỉnh Bình Định, chính quyền thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân golf.

Trên cơ sở đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TCT chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày ngày 4/8/2021.

Trong một diễn biến có liên quan, kể từ khi tình trạng dịch Covid-19 bùng phát, Tổng cục Thuế liên tục có các chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, công chức toàn ngành nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Mới đây nhất, tại văn bản số 2801/TCT-KTNB ngày 27/7/2021 của Tổng cục Thuế gửi các đơn vị trong toàn ngành thuế về ngăn ngừa vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh và chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục quyết liệt yêu cầu toàn ngành thuế tuyệt đối không được chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế mạnh tay đình chỉ công tác Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu toàn ngành thuế tuyệt đối không vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: GDT

Trước đó, ngày 19/7/2021, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 2655/TCT-VP về thực hiện văn bản số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ gửi một số cục thuế đang thực hiện giãn cách xã hội. Tại nội dung văn bản, Tổng cục Thuế đã đưa ra 6 chỉ đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế gồm:

1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch Covid -19 của cơ quan y tế, chính quyền địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình để nắm thông suốt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức thuế phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình, đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cục thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến (online), sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công, đồng thời bố trí 1 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

5. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2…và các trường hợp thuộc khu vực bị phong tỏa. Phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẻ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

6. Báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế các trường hợp cơ quan thuế thuộc khu vực cách ly, phong tỏa. Đồng thời chủ động xây dựng phương án hoạt động trong trường hợp cơ quan thuế thuộc diện cách ly, phong tỏa, đảm bảo công tác quản lý thuế được liên tục./.