Trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ được tổ chức tại HNX trong tháng 1/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 23.082 tỷ đồng trái phiếu, giảm 23,6% so với tháng trước; kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất đạt 46%, tương ứng với khối lượng phát hành 10.627 tỷ đồng. So với cuối tháng 12/2021, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của KBNN tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 10, 20 và 30 năm.

Trái phiếu chính phủ tiếp  tục thanh khoản tốt trong tháng 1 năm 2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định, thị trường trái phiếu chính phủ phát triển lành mạnh đã góp phần quan trọng vào tái cơ cấu nợ công của Chính phủ

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 31/1/2022, thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,52 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối năm 2021. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 1 đạt 254.543 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 13.397 tỷ đồng/phiên, tăng 19,19% so với năm 2021. Giá trị giao dịch Repos chiếm 39,66% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 1 chiếm 1,67% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng 1.245 tỷ đồng.

Tại lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022 tại HNX, ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định, huy động vốn cho ngân sách Nhà nước qua đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2021 đạt 318 nghìn tỷ đồng, với kỳ hạn huy động bình quân dài nhất 13,92 năm và lãi suất huy động bình quân thấp nhất đạt 2,3% năm. Thực tế này đã góp phần quan trọng vào tái cơ cấu nợ công của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo nhiều giải pháp lớn cho TTCK Việt Nam năm 2022, trong đó có việc tập trung hoàn thiện thể chế, từ Luật đến Nghị định, Chiến lược phát triển của ngành chứng khoán, các thông tư và các quy định pháp luật có liên quan… Bên cạnh việc vận hành tốt thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt, năm 2022, HNX cần xây dựng hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chuyên nghiệp để thuận lợi cho kinh doanh và thuận lợi trong công tác quản lý, góp sức cho ngành chứng khoán phát triển ngày càng ổn định và bền vững./.