Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư trong tháng 11/2022 được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tăng cường đẩy mạnh với các hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua các nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công trong các KCN của Tỉnh.

Một số hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai trong tháng 11/2022 như: Hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh; phối hợp với Đài Truyền hình Tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tuyên truyền về các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại KCN của Tỉnh trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022); các hoạt động phối hợp phục vụ ngày Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2022 - Techfest Vinh phuc 2022: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia gian hàng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phối hợp với doanh nghiệp đặt hàng tham luận tại buổi Lễ khai mạc trong ngày hội khởi nghiệp của Tỉnh; triển khai xuất bản 3.000 cuốn: “Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc – Điểm đến hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư” phát hành bằng 5 thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn, Nhật, Trung, để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN trong tháng 11/2022 được triển khai tương đối hiệu quả, cụ thể:

Ban Quản lý đã phối hợp Sở Xây dựng báo cáo UBND Tỉnh triển khai lập Quy hoạch phân khu dự án KCN Đồng Sóc; lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn Tỉnh; báo cáo UBND Tỉnh, phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên và đơn vị hạ tầng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất tại lô D11, D12 KCN Bá Thiện II.

Hướng dẫn chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, môi trường xung quanh khu vực các KCN trên địa bàn Tỉnh; triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng KCN Khai Quang và đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Sơn Lôi.

Thực hiện cấp mới 1 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 1 dự án.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Kết quả trong tháng 11/2022, trên địa bàn KCN Bá Thiện- PKII không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự và cháy nổ; hệ thống cây xanh, cây viền, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng và phát triển tốt; công tác vệ sinh, quét dọn đường, hành lang KCN đảm bảo sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm ca đêm; các rãnh cống, hố ga và hệ thống thoát nước hoạt động tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại KCN.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trong tháng 11/2022, công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN trên địa bàn Tỉnh, cụ thể:

Công tác quản lý lao động: Trong tháng 11/2022, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 24 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 87 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 6 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép đối với 12 trường hợp.

Công tác quản lý môi trường: Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các KCN đã tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 2 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Tỉnh cho 3 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 4 dự án.

Triển khai các thủ tục, hồ sơ cho nhiệm vụ lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đối chiếu việc đầu tư xây dựng hạ tầng một số KCN: Thăng Long Vĩnh Phúc; Bá Thiện- Phân khu I

Công tác giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư: Trong tháng 11/2022, Ban đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp như sau:

Báo cáo UBND Tỉnh đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án KCN Nam Bình Xuyên.

Ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư/doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới/cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; trả lời ý kiến về điều chỉnh mở rộng nhà xưởng của Công ty TNHH Cammsys Việt Nam (KCN Bá Thiện).

Làm việc với 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH MYV Vina; Công ty TNHH Xin Ho Vina và Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2) để nắm bắt về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phối hợp, cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc đối chiếu hồ sơ hoàn thuế của 3 doanh nghiệp chế xuất trong KCN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Hải Quan Vĩnh Phúc trong việc thẩm định công nghệ các hồ sơ dự án đăng ký đầu tư vào KCN.

Thực hiện 3 hợp đồng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh; đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Được quan tâm triển khai hiệu quả. Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các KCN đã giải quyết dứt điểm 1 đơn khiếu nại của một số công dân thôn Quang Khải, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Trên cơ sở báo cáo của Ban, UBND Tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND Tỉnh thực hiện phương án giải quyết do Ban Quản lý các KCN đề xuất.

Một số công tác khác được quan tâm chú trọng và triển khai hiệu quả như:

Cung cấp số liệu về các dự án lớn đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thực hiện Đề án khuyến khích, hỗ trợ đầu tư tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Cung cấp tài liệu kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021.

Chuẩn bị thông tin, tài liệu về các dự án đầu tư trong KCN để phục vụ Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai các nội dung về chuyển đổi số. Tổ chức 2 Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý KCN cho 500 lượt doanh nghiệp trong KCN.

Ban hành văn bản gửi các đơn vị hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN về các nội dung: Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động; tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong những tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND Tỉnh; trình UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có sự tham gia của các doanh nghiệp trong các KCN và các đơn vị hạ tầng KCN.

Báo cáo để xuất UBND Tỉnh cho phép dừng nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những kết quả tích cực

Trong tháng 11/2022, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 2 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án, trong đó: 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 4,48 triệu USD và 1 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 45 tỷ đồng; ghi nhận dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc với tổng vốn đầu tư 2.238,1 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2022 là 5,48 triệu USD và 2.283,1 tỷ đồng.

Trong 11 tháng năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới và 31 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 298,08 triệu USD (cấp mới: 175,04 triệu USD; tăng vốn: 123,04 triệu USD), bằng 32% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99% kế hoạch năm 2022; đồng thời thu hút 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.544,7 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 454% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/11/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 446 dự án, bao gồm 97 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 26.558,18 tỷ đồng; 349 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.685,09 triệu USD.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, tình hình triển khai dự án trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 11/2022 cũng đạt được nhiều kết quả tốt.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Dự án đang xây dựng trong KCN Bá Thiện 1, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trong tháng 11/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 3 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 388 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (319 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 58 dự án chưa đi vào hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh có: 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,2% tổng số dự án; 39 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7% tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án; 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,9% tổng số dự án.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư đạt cao so với cùng kỳ năm 2021 và so với kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 11/2022 là 32,88 triệu USD, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2022 là 391,94 triệu USD, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2021 và 112% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 3.402,57 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện tháng 11/2022 là 40 tỷ đồng, nâng tổng vốn thực hiện 11 tháng năm 2022 là 1015,72 tỷ đồng, đạt 122% so với cùng kỳ năm 2021 và 145% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 11.483,82 tỷ đồng, đạt 43% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Được biết trong tháng 12 này, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành một số các chỉ tiêu cơ bản sau: Dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1-2 dự án FDI mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 lượt dự án FDI và 1-2 lượt dự án DDI với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 10-15 triệu USD và 15-20 tỷ đồng. Có thêm 3-4 dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu đã xây dựng, Ban Quản lý cho biết những nhiệm vụ trọng tâm cần phải đẩy mạnh:

Về công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, Ban tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh vào các KCN, đồng thời kịp hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN.

Trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, Ban Quản lý tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến các KCN: Đồng Sóc; Phúc Yên; Chấn Hưng; Tam Dương II - khu A, trong đó, giải quyết dứt điểm tiến độ thực hiện dự án KCN Tam Dương II- Khu A. Đồng thời, phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động và đang bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A; đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục xây dựng đối với các KCN vừa có quyết định thành lập; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án KCN...

Đồng thời triển khai hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư (ngay sau nhà đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư vào các KCN), với các hoạt động trọng tâm sau: Đôn đốc các dự án thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Theo dõi, đôn đốc các dự án đã hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định; tiếp tục triển khai lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải, khí thải năm 2022.; thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện giám sát một số doanh nghiệp trong các KCN; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Mặt khác, giải quyết hiệu quả một số công tác như: Rà soát, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm các thủ tục hành chính về đầu tư, để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư nước ngoài; báo cáo đề xuất giải pháp tăng cường mối liên kết, kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước theo Nghị quyết số 130/NQ-CP, ngày 06/10/2022 của Chính phủ; thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai theo Kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ; cung ứng các dịch vụ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và hoạt động sản xuất; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp truy cập hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thực hiện các quy định trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện công tác báo cáo định kỳ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện hồ sơ/thủ tục đầu tư/lao động và mở rộng tư vấn các lĩnh vực khác: môi trường, xây dựng.../.