NGUYỄN GIA HÂN, TS. LÊ THỊ TUYẾT THANH, TRẦN THỊ KIM THI

PHAN THANH MINH NGỌC, HỨA VIỆT HƯNG

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây