Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12-14/7/2023 sẽ cho ý kiến, cũng như xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới sách giáo khoa phổ thông
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới sách giáo khoa phổ thông

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Liên quan tới công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023./.