Vì sao chúng ta đạt được kết quả tăng trưởng 8,02%?

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã khái quát một số nhóm nguyên nhân và giải pháp để lý giải vì sao chúng ta đạt được kết quả tăng trưởng 8,02%

Thứ trưởng cho biết, Bộ Kế hoạch và Dự báo đã xây dựng một báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ năm 2022 để phục vụ xây dựng Nghị quyết số 01 mới của năm 2023 của Chính phủ.

"Trong Nghị quyết 01 năm 2022 có 12 nhóm nhiệm vụ lớn và chẻ nhỏ ra hơn 200 nhiệm vụ nhỏ, giải pháp nhỏ, cho thấy khối lượng công việc khổng lồ của các bộ, ngành, địa phương triển khai trong năm 2022 để đóng góp vào kết quả chung của cả nước", Thứ trưởng nói.

Bên cạnh đó, công tác điều hành của Chính phủ cũng rất thường xuyên liên tục và có những nghị quyết thường kỳ, cũng như các nghị quyết mang tính chuyên đề, đặc biệt đối với các lĩnh vực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn, hay Nghị quyết về giải ngân vốn đầu tư công… và hàng loạt giải pháp mang tính chuyên ngành của các bộ chủ quản, cũng như của các địa phương.

"Khái quát lại, thứ nhất là xuất phát từ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực từ phòng chống dịch cho đến tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh… Từ những chủ trương đúng đắn như vậy, hệ thống cơ quan của Chính phủ, cũng như cơ quan của Quốc hội đã có những quyết sách, chính sách kịp thời, hiệu quả, tác động đến các mặt của nền kinh tế để đạt được kết quả tích cực hơn", Thứ trưởng nói và cho biết, trên cơ sở các cái quyết sách như vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm vừa qua hết sức quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả, như đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đã nêu về các cuộc họp của Chính phủ; các cuộc họp thường niên, thường kỳ, các cuộc họp chuyên đề, các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ rõ, một nhóm giải pháp không thể bỏ qua là công tác tổ chức, triển khai thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương.

"Trong năm vừa qua, các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hết sức mạnh mẽ và đạt được kết quả rất tích cực. Nổi bật lên về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, giá cả, chính sách tài khóa, tiền tệ cũng như giải ngân vốn đầu cư công… Tất cả những mảng lớn như vậy đều có những chính sách hết sức linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ", Thứ trưởng lý giải thêm.

Cuối cùng, theo Thứ trưởng, một nhóm giải pháp không thể không nói đến là sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí và sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai các giải pháp này, có cả sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là hỗ trợ nguồn lực và hỗ trợ tư vấn chính sách, tham mưu giúp cho Việt Nam có những quyết sách rất chính xác./.