Tại cuộc họp trực tuyến về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn I, vừa diễn ra, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, triển khai Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, Bộ Tài chính đã lập kế hoạch thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 sẽ triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Theo Tổng cục Thuế, từ nay đến tháng 11/2021 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, nhưng các công việc triển khai còn rất nhiều và phức tạp, nên Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai HĐĐT.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu các cục thuế cần báo cáo UBND các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của cục thuế, các sở, ban, ngành có liên quan...

Việc chuẩn bị triển khai hoá đơn điện tử còn phức tạp
Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các cục thuế cần báo cáo UBND các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng ban. Ảnh: GDT
Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế sẽ thông báo công khai về tiếp nhận đề nghị và hồ sơ chứng minh của các tổ chức để phối hợp triển khai thực hiện.

Liên quan đến tiến độ triển khai, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế Phạm Quang Toàn cho biết, trong tháng 9/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành các hướng dẫn quy định làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó về quy trình quản lý HĐĐT trong nội bộ cơ quan thuế, đến nay Tổng cục Thuế đã xây dựng hoàn thành.

Quy trình trên hướng dẫn cơ quan thuế các bước trong công tác tiếp nhận và xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT; tiếp nhận, xử lý, quản lý rủi ro, kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu HĐĐT thống nhất trong phạm vi toàn ngành thuế. Các đơn vị chức năng đã xây dựng quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng HĐĐT, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu HĐĐT.

Tổng cục Thuế lưu ý các đơn vị cần rà soát, phân loại người nộp thuế; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT; rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn về triển khai HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng theo luật định; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế để đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT có kết quả...

Tại Tổng cục Thuế, Ban chỉ đạo HĐĐT có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp về triển khai HĐĐT. Theo đó, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện quy trình quản lý HĐĐT, thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý, trang bị hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống HĐĐT đảm bảo triển khai rộng trên cả nước từ tháng 4/2022. Trên cơ sở đó phân tích dữ liệu và sử dụng thông tin HĐĐT phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và chống gian lận về hóa đơn…./.