Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 26,6 tỷ USD trong 11 tháng

Xuất khẩu tháng 11 giảm

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 của Việt Nam ước tính đạt 21,60 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,89 tỷ USD, giảm 4,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,71 tỷ USD, giảm 4%. Kim ngạch xuất khẩu phần lớn các mặt hàng trong tháng giảm so với tháng trước. Cụ thể, sắt thép giảm 30,8%; xăng dầu giảm 12,7%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 8,3%; hàng dệt may giảm 4,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 tăng 7,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: hóa chất tăng 36,4%; hàng dệt may tăng 20,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 20,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 18,9%; điện thoại và linh kiện tăng 2,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: điện thoại và linh kiện đạt 46,1 tỷ USD, tăng 11,5%; hàng dệt may đạt 27,8 tỷ USD, tăng 17,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27 tỷ USD, tăng 13,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 15,1 tỷ USD, tăng 28,6%; giày dép đạt 14,5 tỷ USD, tăng 9,9%.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản, thủy sản cũng tăng khá: thủy sản đạt 8 tỷ USD, tăng 6,1%; rau quả đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,6%; cà phê đạt 3,3 tỷ USD, tăng 2,9% (lượng tăng 23%); gạo đạt 2,9 tỷ USD, tăng 16,8% (lượng tăng 4,8%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU đạt 38,2 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 38,1 tỷ USD, tăng 23,2%; ASEAN đạt 22,7 tỷ USD, tăng 14%; Nhật Bản đạt 17,1 tỷ USD, tăng 11,5%; Hàn Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 24,7%.

Việt Nam nhập siêu lớn nhất từ Hàn Quốc

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước đạt 22,0 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,2 tỷ USD, giảm nhẹ 0,2%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước là: xăng dầu tăng 11,6%; xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 4,5%; điện thoại và linh kiện tăng 4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 1,7%.

So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 tăng 12,7%. Những mặt hàng có kim ngạch tăng khá so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 69,1%; chất dẻo tăng 28,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 14,3%...

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 59,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 43,5 tỷ USD, tăng 1,7%; thị trường Nhật Bản đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,2%; thị trường EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 14,3%; thị trường Hoa Kỳ đạt 11,8 tỷ USD, tăng 38,7%.

Ước tính tháng 11, Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD. Tính chung 11 tháng, cả nước xuất siêu 6,8 tỷ USD. Trong đó, nhập siêu từ Hàn Quốc là 26,6 tỷ USD; nhập siêu từ Trung Quốc 21,6 tỷ USD,; nhập siêu từ ASEAN 6,3 tỷ USD./.