Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 14,8% (tương ứng giảm 1.510 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 9 vừa qua là 8.669 chiếc, tương ứng với trị giá 197 triệu USD.

Trong tháng 9 vừa qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là: Inđônêxia với 3.553 chiếc; từ Thái Lan với 3.294 chiếc và từ Trung Quốc với 1.041 chiếc. Số lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9 vừa qua.

Đáng chú ý, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9/2021 là 5.927 chiếc, trị giá 112 triệu USD, chiếm 68,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Tuy số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng qua giảm khá mạnh 21,2% (tương đương giảm 1.593 chiếc) so với tháng trước, nhưng luỹ kế 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng mạnh tới 57,8%.

Xe ô tô con nhập khẩu vẫn tăng mạnh

Số lượng và giá trị ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 9/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Inđônêxia với 2.752 chiếc, tăng tới 66,4%, nhưng xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan lại giảm 47,3% so với tháng trước khi đạt 2.665 chiếc.

Tính đến hết tháng 9/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 78.282 chiếc, tăng 57,8%; ô tô vận tải đạt 25.913 chiếc, tăng 97,7%.

Xe ô tô con nhập khẩu vẫn tăng mạnh

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng/2020 và 9 tháng/2021 (Đơn vị: chiếc). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta đạt 320 triệu USD, trong khi đó con số này của tháng trước là 329 triệu USD. Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm nay, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 3,7 tỷ USD, tăng mạnh tới 39,8%, tương ứng tăng 1,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước./.