Ngày mai (14/4), dự kiến Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc và kéo dài đến ngày 26/4 tới, theo Văn phòng Quốc hội.

Tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022; phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó sẽ xem xét về: danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế; phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu Chính phủ kịp trình).

Xem xét danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội sử dụng vốn đầu tư công triển khai chậm

Phiên họp thứ 10 của UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Cùng với cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023, Phiên họp thứ 10 còn cho ý kiến về nhiều nội dung: chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Đề án, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội…

Bên cạnh xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022, tại Phiên họp này, UBTVQH còn cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đáng chú ý, tại Phiên họp thứ 10, nhiều dự án luật được UBTVQH cho ý kiến như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi)…

Cùng với cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14), UBTVQH còn cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2020; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021./.