Cập nhật ngày 16/07/2019 - 09:46:47

           

Huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg, ngày 12/07/2019 công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Huyện Mỹ Lộc nằm trong vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam Đồng bằng sông Hồng. Huyện có thế mạnh về đất đai, hạ tầng giao thông và nguồn lao động dồi dào, đây là những yếu tố tiền đề để huyện Mỹ Lộc phát triển toàn diện 3 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Với lợi thế nêu trên, khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kết thúc giai đoạn 2011-2015, Mỹ Lộc có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí về sản xuất, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế và môi trường.

Về huy động nguồn lực, đến 31/12/2018, tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới của Huyện đạt 791,322 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 28,830 tỷ đồng, chiếm 3,64%; ngân sách tỉnh: 2,911 tỷ đồng, chiếm 14,27%; ngân sách huyện: 31,741 tỷ đồng, chiếm 4,01%; ngân sách xã: 42,429 tỷ đồng, chiếm 5,36%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 3,016 tỷ đồng, chiếm 0,38%; vốn nhân dân đóng góp: 237,474 tỷ đồng, chiếm 30,01%; vốn huy động từ các doanh nghiệp: 18,472 tỷ đồng, chiếm 2,33%; vốn vay tín dụng: 298,616 tỷ đồng, chiếm 37,74%; Nguồn vốn huy động khác: 17,833 tỷ đồng, chiếm 2,25%). Đến hết năm 2018, 11/11 (100%) xã thị trấn đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí về sản xuất, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế và môi trường.

Quá trình xây dựng nông thôn mới tại Huyện, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có mức thu nhập cao từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tham gia giải quyết được nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn. Có thể kể đến mô hình phát triển du lịch gắn với quần thể di tích lịch sử - văn hóa Trần. Các tour du lịch một ngày như: “Đền Trần – Đền Bảo Lộc – Chùa Cổ Lễ - Phủ Dầy”; “Đền Bảo Lộc – Đền Trần – Chùa Keo – Đền Tiên La: ”Mô hình làng văn hóa phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng - tiêu biểu là làng Hồng Hà – Mỹ Tân. Mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP của trang trại TAMAGO; Mô hình phát triển công nghiệp tạo việc làm cho lao động nông thôn Khu công nghiệp Mỹ Trung. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện cơ bản theo tiêu chí nông thôn mới. Các trục đường xã, đường dong ngõ xóm rộng rãi được bê tông hóa. Nhà văn hóa ở các thôn xóm được xây dựng, chỉnh trang khang trang, sạch, đẹp. Văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn  xã hội; trình độ sản xuất được nâng cao; khôi phục và phát huy các hoạt động văn hóa truyền thống. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.../.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan