Sử dụng phương pháp định lượng để phân tích số liệu khảo sát từ 1.500 doanh nghiệp, 3.000 ứng viên tìm việc và 150.000 tin tuyển dụng được các doanh nghiệp đăng tải tại TopCV trong năm 2020, tổ chức này đã đưa ra những công bố đáng tham khảo về thị trường tuyển dụng Việt Nam 2020, xu hướng 2021. Đây là thông tin cần thiết cho người lao động và người tuyển dụng lao động trong việc cân nhắc chọn lựa nhau, cho thị trường lao động Việt Nam hiệu quả hơn và không còn nhiều khoảng trống thiếu việc, thiếu hụt lao động trong nền kinh tế.

Tổng quan kết quả như sau:

Các số liệu được TopCV sử dụng trong báo cáo là lương trước thuế và bảo hiểm, được tính theo đơn vị triệu đồng./.