Công nghiệp - xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính, khi đóng góp tới 9,49 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung (Công nghiệp góp 9,27 điểm %; xây dựng đóng góp 0,22 điểm %); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,37 điểm %; khu vực dịch vụ đóng góp 0,99 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,09 điểm %.

6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước
Công nghiệp - xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính giúp GRDP của Bắc Giang tăng trưởng cao. Nguồn Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh ước thực hiện trong quý II/2023 đạt 17.310,9 tỷ đồng, tăng 12,5% so với quý I và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 32.705,1 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Vốn tăng chủ yếu do các doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tạm dừng đầu tư...

6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh ước thực hiện trong quý II/2023 tăng 12,5% so với quý I/2023. Nguồn Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang

Những kết quả trên là tiền đề thuận lợi để Bắc Giang đạt được những kết quả tích cực hơn trong phát triển kinh tế - xã hội trong nửa cuối năm 2023.

Tuy nhiên, muốn đạt mục tiêu trên, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang đề xuất một số giải pháp như: đề nghị Trung ương và địa phương có các giải pháp nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp; các đơn vị thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

Đặc biệt, một số thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường cần sửa đổi theo hướng phân cấp cho địa phương thực hiện…, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất.

Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo các ngành, địa phương, lãnh đạo Tỉnh với các doanh nghiệp để xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch. Tingr cũng cần hỗ trợ thông tin thị trường, kết nối cung cầu, tăng cường mở rộng các thị trường mới để giúp doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào một thị trường cả ở chiều nhập khẩu và xuất khẩu.../.