Cụ thể là, trong tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 26,7% so cùng kỳ năm 2020, giảm 9,5% so với tháng 6/2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,8 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,41 tỷ USD, thủy sản đạt 800 triệu USD và chăn nuôi đạt 44,1 triệu USD.

7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 28,6 tỷ USD
7 tháng đầu năm 2021, nông, lâm, thủy sản xuất siêu 3,9 tỷ USD

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26,7% so với 7 tháng/2020. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 12,2 tỷ USD, tăng 15,1%; lâm sản chính đạt khoảng 10,2 tỷ USD, tăng 54,0%; thủy sản đạt trên 4,9 tỷ USD, tăng 12,0%; chăn nuôi ước đạt 254 triệu USD, tăng 16,0%.

Trong 7 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm và nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng, gồm: cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế… Trong đó, các mạt hàng như: cao su, nhóm hàng rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể là, cao su (tăng 33,6% khối lượng, tăng 73,6% giá trị), hạt điều (tăng 21,4% khối lượng, tăng 14,0% giá trị), sắn và sản phẩm từ sắn (tăng 10,3% khối lượng, tăng 24,1% giá trị).

Về thị trường xuất khẩu, ước tính giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 42,0% thị phần), châu Mỹ (31,0%), châu Âu (11,0%), châu Phi (1,9%), châu Đại Dương (1,5%). Trong đó, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, đạt trên 8,2 tỷ USD (chiếm 28,9% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 72,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường này. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, gần 5,5 tỷ USD (chiếm 19,2% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 26,9% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản; thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,9 tỷ USD (chiếm 6,8%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 42,9% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản); thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD (chiếm 4,3%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 44,2% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, để thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm, Bộ tiếp tục mở cửa thị trường, hỗ trợ thông tin doanh nghiệp xuất khẩu nông sản về các hiệp định thương mại, thực thi chính sách, quy định của các thị trường xuất khẩ phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Cùng với đó, Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với các Tham tán thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường EU, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ rào cản thương mại và rào cản kỹ thuật của các nước đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản ước khoảng 24,7 tỷ USD, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 54,8%; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 11,3%; nhóm hàng thủy sản khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 19%; nhóm lâm sản chính khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 42,5%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 4,2 tỷ USD, tăng gần 33%./.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh về số lượng và giá trị 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 30,3% cũng kỳ 2/3 chặng đường 2020, xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản ước đạt 30,05 tỷ USD