Cụ thể là, trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đạt trên 24,23 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nông sản chính 10,40 tỷ USD, tăng 13,3%; thủy sản 4,05 tỷ USD, tăng 12,5%; lâm sản 8,7 tỷ USD, tăng 61,5%...

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh về số lượng và giá trị
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020

Đóng góp vào thành công đó, có thể kể đến những mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu tăng cao, gồm: cao su, chè, hồ tiêu, hạt điều, rau quả, sắn và sản phẩm từ sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm… Đáng chú ý là cao su, chè, rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cao su tăng 41,3% khối lượng và tăng 80% giá trị so với cùng kỳ; xuất khẩu chè tăng 0,1% về lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ; xuất khẩu hạt điều tăng 22,2% về khối lượng và tăng 11,1% về giá trị so với cùng kỳ; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 16,3% về khối lượng và tăng 30,5% về giá trị so với cùng kỳ. Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm 6,7%, đạt 155 nghìn tấn, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 40,5%, đạt 499 triệu USD.

Năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3%-3,2%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,2%-3,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 khoảng 45 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ đã vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn nhất nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,7 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 27,9% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm khoảng 60,6%). Trung Quốc- thị trường xuất khẩu lớn thứ 2- với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 4,75 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 19,6% tổng giá trị xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm khoảng 21,09 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,14 tỷ USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2020

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3%-3,2%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,2%-3,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 khoảng 45 tỷ USD (cao hơn kế hoạch Chính phủ giao 3 tỷ USD). Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp tác động vào các sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng và khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù vào những sản phẩm dự kiến có khả năng không đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu nông sản chính 21,5 tỷ USD; lâm sản và đồ gỗ 14 tỷ USD; thủy sản 8,5 tỷ USD; các mặt hàng khác khoảng 1 tỷ USD.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm sạch, an toàn. Cần chủ động hơn trong việc phối hợp với các bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng kịp thời nắm bắt thị trường tránh tình trạng ùn ứ nông sản. Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Ưu tiên hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ quản trị tiên tiến, đủ sức tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 30,3% cũng kỳ Nông dân phải là trung tâm, là chủ thể, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực