Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 8/2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm khá mạnh 29,3% (tương ứng giảm tới 4.228 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm nay, lượng xe nhập khẩu vẫn tăng mạnh tới 95,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với số ô tô được nhập khẩu đạt 105.702 chiếc, trong đó ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt: 72.355 chiếc, tăng 81,4%; ô tô vận tải: 24.049 chiếc, tăng 124%...

Lượng xe nhập khẩu trong tháng 8 vừa qua là 10.179 chiếc, với trị giá 222 triệu USD, trong khi trong tháng trước các con số này lần lượt là 14.407 chiếc, 291 triệu USD.

Chỉ tiêu

Tháng

8/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

7.520

139.418.218

-30,3

-27,1

73,9

62,7

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

9

139.402

-71,9

-87,0

0,1

0,1

Ô tô vận tải

2.125

49.444.385

-24,1

-17,2

20,9

22,2

Ô tô loại khác

525

33.405.602

-33,7

-14,5

5,2

15,0

Tổng cộng

10.179

222.407.606

-29,3

-23,6

100,0

100,0

Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 8/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong tháng 8/2021, có 7.520 chiếc ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá 139 triệu USD, chiếm 73,9% lượng ô tô các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về nước ta trong tháng vừa qua đã giảm khá mạnh 30,3% (tương đương giảm 3.264 chiếc) so với tháng trước.

Lượng xe ô tô tải vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 8/2021 là 2.125 chiếc, với trị giá đạt 49,4 triệu USD; giảm 24,1% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với tháng trước.

Với xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng), trong tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 525 chiếc xe chuyên dụng, với trị giá khai báo 33,4 triệu USD, giảm 33,7% về lượng và giảm 14,5% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 349 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn, giảm mạnh tới 49% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 66% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam...

8 tháng, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 95,6%

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 8 tháng/2020 và 8 tháng/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong tháng 8 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là: Thái Lan với 6.507 chiếc, giảm 7%; từ Inđônêxia: 2.052 chiếc, giảm tới 61% và từ Trung Quốc: 760 chiếc, giảm 45% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua.

Tương tự như nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm, linh kiện và phụ tùng ô tô trong tháng 8/2021 nhập khẩu vào Việt Nam cũng giảm 21,7% so với tháng trước, đạt 329 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng đầu năm nay, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô vẫn tăng mạnh tới 48,9% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 3,38 tỷ USD.../.