Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác chính trị tư tưởng, ngay khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được ban hành, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức hội nghị quán triệt việc nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết của Hội nghị cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy cơ quan cũng tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng chi bộ.

Đối với giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử, truyền thống, Đảng ủy cơ quan đã tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 11 năm Ngày thành lập (11/4/2007-11/4/2018) và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018) với việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập lịch sử và khai thác các giá trị về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đảng, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, Đảng ủy cũng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Hà Nội cho gần 300 cấp ủy viên, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra các cấp uỷ Đảng.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban cán sự đảng thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, tổ chức lại bộ máy của Bộ đúng quy trình, thủ tục, theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Một số đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện phương án tổ chức, sắp xếp lại theo Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư (thay thế cho Nghị định 116/200/NĐ-CP, ngày 14/11/2008).

Liên quan đến công tác kết nạp đảng, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Kết hợp chặt chẽ việc phát triển với rèn luyện, củng cố đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng.

Tính đến tháng 6/2018, Đảng bộ cơ quan có 1.188 đảng viên, đã kết nạp mới 17 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; tiếp nhận 04 đảng viên đến và làm thủ tục chuyển đi 30 đảng viên.

Ngoài ra, nhân kỷ niệm các ngày lễ trong năm, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với các đơn vị tổ chức mít tinh, kỷ niệm kết hợp phát động phong trào thi đua, tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề thời sự, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao trong và ngoài cơ quan nhằm khơi dậy niềm tự hào, yêu nước, trách nhiệm công chức trong cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Thời gian tới, đảng ủy cơ quan lãnh đạo các cấp ủy, chủ động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung phát biểu chỉ đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Mai Ngọc Bích cho hay, Đảng ủy cơ quan tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW trong toàn Đảng bộ cơ quan; Tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục triển khai các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện bố trí, sắp xếp các tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy; Triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Song song với đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ.

Các cấp ủy đảng tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng công sở văn minh; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức thực hiện, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng mô hình điểm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tọa đàm, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.

Ngoài ra, lãnh đạo cấp ủy và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phong phú, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn quan trọng của đất nước./.