Tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”, ngày 09/01/2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, chúng ta cần tiếp tục phải có sự bứt phá hơn nữa, không chỉ là phấn đấu tiếp tục đạt kết quả toàn diện của năm 2020 mà còn phải về đích thành công, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, chúng ta cần tiếp tục phải có sự bứt phá hơn nữa/ Ảnh: Lê Tiên

Năm 2019 là một năm đáng ghi nhớ

Lý giải vì sao nhận định như vậy, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

“Nổi bật nhất là, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nền kinh tế, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vui mừng thông báo.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; đạt mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có nhiều tiến bộ; thể dục thể thao đạt nhiều thành tích, truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định, có được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành, trong đó, có phần đóng góp quan trọng của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Tất cả những thành tựu đạt được của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều gắn liền với những thành tựu chung của cả nền kinh tế”, Bộ trưởng chỉ rõ.

04 điểm sáng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng cũng khái quát 04 điểm sáng và cũng là các bài học kinh nghiệm thành công sâu sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2019 vừa qua.

Một là, đã tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vai trò quan trọng của một cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về tham mưu xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất những chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng thể chế, pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua là một bước cải cách có tính đột phá, mang đậm tư tưởng chính sách lấy hiệu quả quản lý đầu tư làm mục tiêu cuối cùng, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi và chủ động cho các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công...

“Bên cạnh đó, để tiếp thục tháo gỡ nút thắt nhằm khơi thông nguồn lực, Bộ đang tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh 3 dự án Luật quan trọng, có ý nghĩa xương sống của nền kinh tế, để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 là Luật Đầu tư theo phương thức công - tư (PPP), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi)”, Bộ trưởng cho biết.

Hai là, đã duy trì và phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí, dân chủ, chung sức, đồng lòng trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Bộ trưởng khẳng định, đây được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến sự thành công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ hợp lý, vừa không gây xáo trộn trong công việc, vừa tạo xung lực và động lực mới cho cán bộ, chuyên viên phát huy hết được năng lực cá nhân, đóng góp cho thành công của cơ quan, tổ chức; chuẩn bị tốt lực lượng cán bộ, nguồn nhân lực trẻ, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nhiều, khó và phức tạp.

Đáng chú ý là Bộ đã triển khai thành công đề án luân chuyển biệt phái một số cán bộ trẻ về công tác một thời gian tại các địa phương, nhằm tăng cường công tác rèn luyện, đào tạo, cọ sát với thực tế ở cơ sở, dần hình thành một đội ngũ cán bộ kế cận, vừa giỏi về lý luận, vừa phải nắm chắc các vấn đề thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ba là, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm gắn với thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, huy động hiệu quả trí tuệ tập thể trong mọi mặt công tác, vượt qua bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường của năm 2019 cả ở quốc tế, khu vực và trong nước, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xây dựng, tham mưu, đề xuất với Chính phủ và tổ chức triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, góp phần đáng kể vào kết quả tích cực và toàn diện của cả nền kinh tế trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị/Ảnh: Báo Đầu tư

Bốn là, mặc dù công việc chuyên môn rất bận và bề bộn, số lượng nhiệm vụ, đề án của Bộ là rất nhiều, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các cơ quan của Chính phủ, hoàn thành nhiều báo cáo phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ luôn đề cao trách nhiệm chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, phát huy tối đa tài năng, công sức và trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng như luôn ý thức và quyết tâm dành thời gian để thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể và công tác xã hội.

Thông qua các hoạt động xã hội, các cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường rèn luyện ý chí, nghị lực, bản lĩnh, làm sâu sắc thêm lòng tự hào truyền thống 74 năm của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nâng lên thành lòng tự hào dân tộc, phát triển tư duy đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và tính nhân văn trong đề xuất, xây dựng, tham mưu chính sách.

“Điển hình là các đơn vị thuộc Bộ đã nhận đỡ đầu cho 5 nhóm người khuyết tật, yếu thế và gần đây nhất là Chương trình “Cây gậy trắng”, Chương trình nghệ thuật “Tự hào Việt Nam” do Bộ tổ chức đã thực sự lay động trái tim, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng thịnh vượng, tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét cả về suy nghĩ và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê”, Bộ trưởng chia sẻ.

Cần có sự bứt phá hơn nữa

“Năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi phải làm cho được nhiệm vụ kép. Một mặt, đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục cần có sự bứt phá hơn nữa, không chỉ là phấn đấu tiếp tục đạt kết quả toàn diện của năm 2020 mà còn phải về đích thành công, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch 5 năm (2016-2020). Mặt khác, sự phát triển bứt phá của năm 2020 chính là nền tảng, tạo đà thuận lợi cho cả chặng đường phát triển sắp tới của đất nước, cụ thể là Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Chiến lược 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020, trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu tích cực đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ, đúc rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, trong năm 2020, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ, với phương châm “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”, Bộ trưởng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và cũng là những nội dung quan trọng của cả nền kinh tế:

(1) Dành ưu tiên cao nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong việc nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

(2) Tập trung cao độ mọi nguồn lực và thời gian cho công tác thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt của toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê và cũng là nhiệm vụ cốt lõi của nền kinh tế. Cụ thể là: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Sớm hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù, vượt trội đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến. Đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế và xây dựng các giải pháp để ứng dụng, phát triển mô hình “kinh tế ban đêm”. Chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn có liên quan.

Tổ chức lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xây dựng hoặc kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực và địa phương, phục vụ Đại hội Đảng các cấp và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn tới. Thực hiện phân lại vùng làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế liên kết, điều phối phát triển vùng và quy hoạch vùng hợp lý, hiệu quả.

(3) Tiếp tục phát huy vai trò và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ điều phối kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới được dự báo là còn chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, góp phần cùng các bộ, ngành tham mưu các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài nhằm giải quyết cho được những vấn đề bức xúc nhất của xã hội và nhân dân hiện nay về ô nhiễm môi trường, quản lý nguồn nước, xử lý rác thải, tắc nghẽn giao thông, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

Tập trung nghiên cứu, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội, triển khai có hiệu quả Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, thống kê dân số, nhà ở, đánh giá quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến năm 2020 để phục vụ đại hội Đảng các cấp.

(4) Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng cơ hội của thời kỳ dân số vàng. Sớm khởi công xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt trong phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới; Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Trên cơ sở đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân trở thành trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một số định hướng và giải pháp lớn về tập trung phát triển doanh nghiệp, như: thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế, tạo ra các sản phẩm chiến lược của quốc gia, khẳng định được thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lấy sản xuất, chế biến chế tạo là trọng tâm trên cơ sở tận dụng cơ hội của cuộc cách mạnh lần thứ 4 để tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng bền vững, sáng tạo; xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề giỏi, kiến thức chuyên môn sâu, trình độ quốc tế và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là việc đảm bảo quyền đối với nhà đầu tư cần tiếp tục được tăng cường để ngày càng khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

(5) Thực hiện đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030.

(6) Triển khai tốt công tác tổ chức đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Để cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ và những định hướng nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 06/1/2020, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, trách nhiệm đơn vị chủ trì và chế độ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bảo đảm đúng tiến độ với chất lượng tốt”, Bộ trưởng báo cáo Hội nghị.

Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư phải nâng mình lên một tầm cao mới

Trong suốt chặng đường phát triển của ngành, gắn liền với sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà tiền thân là Ủy ban Kiến thiết Nhà nước nói riêng luôn giữ vững và khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mỗi khó khăn đã vượt qua, mỗi thành tích đã đạt được, mỗi bước trưởng thành và vươn tới của ngành và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hợp tác chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân.

Bộ trưởng cho rằng, Hôm nay và mai sau, cùng với chặng đường phát triển đất nước trở nên cường thịnh, vì hạnh phúc của nhân dân, sứ mệnh, trọng trách tiếp tục đặt lên vai những người làm Kế hoạch và Đầu tư, đòi hỏi toàn ngành phải nâng mình lên một tầm cao mới; trang bị cho mình một tư duy đột phá, một tầm nhìn chiến lược; không ngừng đổi mới và cải cách; đủ sức tiếp nhận những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta, cùng phương châm hành động xuyên suốt là lất chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu và là thước đo cao nhất, góp phần cùng toàn thể bộ máy hành chính và hệ thống chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

“Chúng tôi ý thức được rằng nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết; chất lượng tăng trưởng cũng như năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh tuy đã có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; kết quả của sự đổi mới về thể chế, pháp luật, chính sách mới chỉ ở tầm cao mà chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa đi sâu xuống cấp dưới, xuống từng doanh nghiệp; tình trạng trì trệ còn chưa được khắc phục; chặng đường đổi mới, sáng tạo, dựng xây và phát triển đất nước còn dài, khó khăn, thách thức còn nhiều và những hạn chế, tồn tại còn cần phải tiếp tục khắc phục triệt để”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, Bộ trưởng cho biết, Bộ quyết tâm giữ vững ngọn cờ cải cách, đổi mới, dũng cảm vượt qua chính mình, vì lợi ích chung của đất nước, không vì lợi ích cục bộ, dám nghĩ, dám làm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, vươn lên, cống hiến; không ngừng củng cố bản lĩnh của một cơ quan đầu ngành trong quản lý nhà nước, tham mưu chiến lược cho Đảng và Chính phủ; triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao; nắm chắc cơ hội, hành động nhanh, chính xác, kịp thời; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra không chỉ của riêng ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà còn của cả nước, giúp đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển, đúng như mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước./.