Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng và y tế ngành về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Theo đó, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị khẩn trương triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đề xuất nhu cầu tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 trước ngày 25/5
Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Ảnh: Internet.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2/2022.

Về tiêm vaccine mũi 4, theo Bộ Y tế, nhóm tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp).

Vaccine sử dụng để tiêm là vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vaccine do Astrazeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Khoảng cách tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 trì hoãn 3 tháng.

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.

Sở y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5/2022

Bộ Y tế yêu cầu các Viện Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch Trung ương trước 30/5/2022 để tổng hợp và đề xuất số lượng vaccine.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến sáng ngày 11/5, cả nước đã tiêm được hơn 216 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 vaccine COVID-19 của người trên 18 tuổi là 100%; mũi 3 là gần 60%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12- 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,6%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 15,5%.