“Ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành các nghị quyết về Chương trình giám sát, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng các văn bản để triển khai…”, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương với Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về Chương trình giám sát năm 2023, diễn ra hôm nay (ngày 9/2).

Các cơ quan của Quốc hội cần chọn vấn đề “nóng” để đề xuất nội dung giải trình
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, hiện cả 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH đã ban hành các Kế hoạch giám sát

Cũng theo bà Ngần, đến nay, cả 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH đã ban hành các Kế hoạch giám sát, các đề cương báo cáo gửi các cơ quan, địa phương để yêu cầu báo cáo; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn giám sát, Tổ giúp việc của các Đoàn giám sát.

Về đều hòa hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp kế hoạch giám năm 2023. Theo đó, các Đoàn giám sát tiến hành 107 lượt giám sát tại 52 địa phương, trong đó 2 địa phương có số lượt Đoàn giám sát đến làm việc cao là Hà Nội (6 lượt đoàn) và TP. Hồ Chí Minh (9 lượt đoàn). Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu giảm số lượt đoàn giám sát tại hai thành phố này...

Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023, hoạt động giải trình. Theo đó, có 7 Ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát 12 chuyên đề; 5 cơ quan của Quốc hội tổ chức 7 phiên giải trình. Căn cứ kết quả tổng hợp kế hoạch giám sát của các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tham mưu giúp UBTVQH điều hòa để hạn chế tối đa sự trùng lặp về địa điểm giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động giám sát theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kịp thời đề xuất khó khăn, vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH để điều hòa hoạt động giám sát năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ, đổi mới hơn trên cơ sở kế thừa những đổi mới trong năm 2022.

Các cơ quan của Quốc hội cần chọn vấn đề “nóng” để đề xuất nội dung giải trình
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, việc lựa chọn nội dung chất vấn tại Phiên họp UBTVQH và Kỳ họp Quốc hội cần được tiến hành sớm trên tinh thần chọn những vấn đề bức xúc trong thực tiễn, sau chất vấn thì ban hành nghị quyết về nội dung này…

Về triển khai giám sát chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vẫn chưa có sự thống nhất trong cách thức triển khai. Hiện 4 Đoàn giám sát đã ban hành Kế hoạch giám sát, trong đó 2 Đoàn giám sát tiếp tục áp dụng đổi mới trong phương pháp tổ chức hoạt động giám sát, đó là thành lập các tổ công tác làm việc tại các bộ, ngành, địa phương báo cáo bước đầu với Đoàn giám sát. Vì vậy, đề nghị các Đoàn giám sát tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ban hành và tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình, thủ tục tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường hoạt động giải trình, ông Trần Quang Phương đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội đôn đốc, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đề xuất nội dung giải trình, chọn vấn đề trọng tâm, vấn đề nóng như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc giao ban của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội; nêu rõ lý do các cơ quan chưa có dự kiến tiến hành hoạt động giải trình trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần tổ chức một số hội thảo nghiên cứu quy trình hướng dẫn hoạt động giải trình, giao Viện Nghiên cứu Lập pháp nghiên cứu về chuyên đề này, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo áp dụng tại Việt Nam; nghiên cứu thêm đối tượng tham gia giải trình là Chủ tịch UBND thành phố tại các phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.../.