Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai giới thiệu với các thành viên Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc quy hoạch phát triển các KCN, KKT tỉnh Lào Cai

Sức vươn mạnh mẽ của các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc

Hiện nay tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc có 257 KCN với diện tích đất được quy hoạch là 1.089.680ha, trong đó có 132 KCN đã đi vào hoạt động (chiếm 52,2% số KCN đã đi vào hoạt động của cả nước) với diện tích là 65.680ha (chiếm 40,8% tổng diện tích KCN đã đi vào hoạt động của cả nước).

Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc đã thu hút được khoảng 8.500 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2 triệu tỷ đồng (đầu tư trong nước) và trên 23.000.000 triệu USD (đầu tư nước ngoài).

Các dự án đầu tư trong các KCN, KKT của các tỉnh, thành phố phía Bắc hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tạo giá trị xuất khẩu trên 300 triệu USD/năm và 30 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 280.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2 triệu lao động.

Những kết quả trên của các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc đạt được thời gian qua đã minh chứng tinh thần cố gắng nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao của các ban quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc và các nhà đầu tư hạ tầng, thứ cấp trong các KCN, KKT, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc và Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc, một trong các KCN thu hút đầu tư thành công của miền Bắc

Các KCN, KKT phát huy vai trò động lực phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai

Về hoạt động phát triển các KCN, KKT tỉnh Lào Cai, hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 3 KCN đang hoạt động với diện tích quy hoạch là 1.285 ha; thu hút được được 135 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 7.000 lao động địa phương. Trong đó, có 1 KCN tuyển khoáng, luyện kim, sản xuất phân bón, hóa chất lớn nhất của cả nước, với các sản phẩm chính là quặng tuyển, phôi đồng, phôi thép, DAP, phốt pho vàng, phốt pho đỏ, supe lân, NPK, DCP, vàng, bạc, axit…, đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển ngành công nghiệp tuyển khoáng, hóa chất, ngành nông nghiệp phân bón…

Ngoài ra, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Lào Cai được mở rộng KKT cửa khẩu lên 15.929,8ha, nằm trên địa bàn của 4 huyện và 1 thành phố có địa giới hành chính tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Nhà máy trong KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Trong KKT cửa khẩu Lào Cai có 1 cửa khẩu quốc tế với 3 lối thông quan; 2 cửa khẩu phụ và 7 lối mở cư dân biên giới.

KKT cửa khẩu Lào Cai hiện nay thu hút được hơn 100 dự án đầu tư (chủ yếu là các dự án thương mại, dịch vụ) với trên 600 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), tạo việc làm cho trên 5.000 lao động.

Các cửa khẩu của Lào Cai có giá trị XNK trung bình hàng năm đạt từ 2,5 – 3,2 tỷ USD, đứng thứ 3 trong các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có cửa khẩu (sau cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh và Tân Thanh của Lạng Sơn).

Giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN của Tỉnh năm 2022 ước đạt 32.361 tỷ đồng, bằng 129,7% so với cùng kỳ và bằng 70% so với toàn Tỉnh (46.023 tỷ đồng).

Một số mặt hàng tiêu thụ tốt, giá bán cao như: Phân bón, hóa chất, DAP, đồng, phốt pho, bê tông thương phẩm... với thị trường tiêu thụ chủ yếu là: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Anh, Australia, Italia và trong nước. Đã tạo việc làm cho gần 7.000 lao động với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Toàn cảnh cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Riêng trong năm 2022, tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu ước đạt 2.228,60 triệu USD, bằng 63,62% so với năm 2021, đạt 50,65% kế hoạch; thu ngân sách qua cửa khẩu (tổng thu thuế, phí qua cửa khẩu) ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 99,7% năm 2021. Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động XNK chưa đạt được mục tiêu đề ra là do nước bạn Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai chính sách “Zero – Covid”, tiếp tục có nhiều chính sách thắt chặt hoạt động XNK, dẫn đến hoạt động thương mại, XNK tại các cửa khẩu còn rất nhiều khó khăn.

Mục tiêu phấn đấu năm 2023 giá trị kim ngạch XNK qua các cửa khẩu Lào Cai đạt trên 5 tỷ USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 51.100 tỷ đồng, trong đó các KCN phấn đấu đạt 70% giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh; tạo các tiền tề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 60.000 tỷ đồng và hoàn thành mục tiêu giá trị kim ngạch XNK đạt 10 tỷ USD vào năm 2025.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023, tỉnh Lào Cai xác định phát triển KKT cửa khẩu và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh là 2 trong 4 trụ cột trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Về phát triển công nghiệp, trên địa bàn tỉnh Lào Cai dự kiến hình thành thêm 3 KCN mới với tổng diện tích khoảng 1.300ha: KCN Cốc Mỳ, Trịnh Tường, Bát Xát (1.000ha); KCN Võ Lao, Văn Bàn (200ha); KCN Cam Cọn, Bảo Yên (100ha). Trong đó tập trung thu hút các dự án gia công chế biến, đóng gói hàng hóa XNK; các dự án chế biến sâu các sản phẩm sau vàng, bạc, đồng, axit, phốt pho...

Về XNK, Lào Cai phấn đấu phát triển các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn Tỉnh đến năm 2030, giá trị kim ngạch XNK đạt khoảng 10 tỷ USD. Đồng thời đề xuất với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương cho phép Lào Cai xây dựng và thực hiện Đề án phát triển KKT cửa khẩu Lào Cai trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, triển khai thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Công nhân làm việc trong KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý các KCN, KKT

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 và tổng kết hoạt động 10 năm của Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 và tổng kết hoạt động 10 năm của Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc (2013-2023), ông Vương Trinh Quốc- Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho rằng, để các KCN, KKT tỉnh Lào Cai phát triển vững mạnh như kỳ vọng thì vai trò, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các ban quản lý KCN, KKT cần tiếp tục được kiện toàn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ với các sở, ngành địa phương, tránh chồng chéo, bất cập về cơ chế, chính sách, dẫn đến khó triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT như thực tế hiện nay.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN, KKT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, cũng như các ban quản lý KCN, KKT trong cả nước, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã gặp phải nhiều khó khăn, bất cập nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn.

Để các ban quản lý KCN, KKT cả nước nói chung và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai nói riêng tiếp tục khẳng định và phát huy cao vị trí, vai trò trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT tại các địa phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Vương Trinh Quốc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình của Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự quan tâm đóng góp các ý kiến quý báu về chuyên môn của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT và Ban chủ nhiệm, các thành viên của CLB Hưu trí KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc. Qua đó giúp các ban quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, xây dựng các KCN, KKT ngày một phát triển để mang lại nhiều giá trị to lớn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phía Bắc nói riêng và sự phát triển lớn mạnh của hệ thống các KCN, KKT cả nước nói chung.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Các hội viên Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính- Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cần thực hiện trong thời gian tới, ông Vương Trinh Quốc nhấn mạnh đó là:

Thứ nhất, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính tại KKT cửa khẩu và các KCN.

Thứ hai, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh trong KKT và các KCN.

Thứ ba, có ý kiến với Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đề xuất với Chính phủ, Trung ương và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển cửa khẩu và các KCN của Tỉnh.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác hội đàm với phía bạn Trung Quốc nhằm đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CNK qua các cửa khẩu Lào Cai.

Thứ năm, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực để cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý hăng hái phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động chuyên môn và lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi đến các KCN, KKT trên địa bàn./.

Các KCN, KKT đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị lần thứ 10 và tổng kết hoạt động 10 năm của Câu lạc bộ Hưu trí các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc