(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đỗ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thành Đạt,

Trần Mạnh Tiến, Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Bình

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội