“Trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Trong đó có 9 người tự ứng cử...”, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại cuộc họp báo công bố danh sách những người ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV, do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vừa tổ chức.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong tổng số 868 người ứng cử đại biiểu Quốc hội khoá XV có 9 người tự ứng cử

Trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thì người có trình độ trên đại học là 564 người, chiếm tỉ lệ 64,98%; người có trình độ đại học là 294 người, chiếm tỉ lệ 33,87%; người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, chiếm tỉ lệ 1,15%.

Đáng chú ý, số người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử có 205 người, chiếm tỉ lệ 23,62%; người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 224 người, chiếm tỉ lệ 25,81%. Độ tuổi bình quân là 46 tuổi, người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Trong tổng số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương, thì các cơ quan Đảng có 11 người; cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp có 5 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương có 129 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15 người.

Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, với số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người từ danh sách người ứng cử là 49 người. Trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Hà Nội có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn…

Tương tự như Hà Nội, TP.HCM cũng có 10 đơn vị bầu cử, nhưng số đại biểu được bầu và ứng cử nhiều hơn, với con số lần lượt là 30 người và 50 người. Trong danh sách ứng cử gồm có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí…

Thành phố Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử, với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người trong tổng số 15 người ứng cử. Trong danh sách ứng cử có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên…

Thành phố Cần Thơ cũng có 3 đơn vị bầu cử, với số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người trong tổng số 13 người ứng cử, trong đó có Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính./.