Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng mạnh trong 09 tháng đầu năm 2021
Toàn cảnh KCN Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ổn định và phát triển

Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế -xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sâu sát của Thường trực HĐND, UBND Tỉnh đã đề ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh đã nhanh chóng được kiểm soát, hoạt động đầu tư kinh doanh tiếp tục triển khai hiệu quả, kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh được duy trì và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh đạt được trong 09 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

09 tháng đầu năm 2021, sản lượng sản xuất công nghiệp của Tỉnh tăng 13,55% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế chung của Tỉnh, đưa GRDP tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với con số bình quân 1,42% của cả nước.

Tổng sản phẩm quốc dân ước tăng 9,62% so với cùng kỳ, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,79%; công nghiệp-xây dựng tăng 15,17%; dịch vụ tăng 2,81%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt 24.679 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ.

09 tháng đầu năm 2011, toàn Tỉnh thu hút vốn FDI đạt 992,48 triệu USD, bằng 248,12% kế hoạch năm và tăng 218,6% so với cùng kỳ; thu hút vốn DDI đạt 16.342,95 tỷ đồng, bằng 291,14% kế hoạch năm và tăng 128% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt 09 tháng đầu năm 2021 đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng cao của ngành công nghiệp Tỉnh trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cụ thể: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 25,75%; sản xuất xe có động cơ tăng 10,72%; sản xuất kim loại tăng 17,12%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 28,31%; sản xuất trang phục tăng 11,03%; sản xuất giày da tăng 18,81%; thức ăn gia súc tăng 2,64%; quần áo các loại tăng 10,82%...

Các KCN phát huy vai trò trụ cột trong kinh tế của Tỉnh

Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng mạnh trong 09 tháng đầu năm 2021
Công nhân làm việc trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Được biết hiện nay hầu hết các dự án sản xuất công nghiệp đều tập trung trong các KCN của Tỉnh, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang phát huy vai trò chủ lực trong phát triển ngành công nghiệp của Tỉnh.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, với cố gắng lớn của các doanh nghiệp KCN đã vượt qua dịch bệnh để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa ngành công nghiệp của Tỉnh phát triển ấn tượng trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Tính đến ngày 15/9/2021, có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Tỉnh (287 dự án FDI và 44 dự án DDI), chiếm 82% tổng số dự án đầu tư. Phần lớn các doanh nghiệp FDI vượt qua được khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ tiêu kinh tế tăng 3-7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN đạt được các kết quả sau:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.901,48 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị xuất khẩu đạt 3.765,18 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách đạt 2.770,88 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu 9 tháng đạt 6.890,25 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị xuất khẩu đạt 31,85 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2020; nộp Ngân sách đạt 136,98 tỷ đồng, bằng 77 % so với cùng kỳ năm 2020.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho 106.064 người, trong đó lao động trong tỉnh là 72.469 người, chiếm 68,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 373,35 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 304,77 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 270,13 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 1.315 người, giữ nguyên số lao động so với thời điểm 31/12/2020.

Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 270,85 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 84,63 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 624,52 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 7.984 người, tăng 98 người so với thời điểm 31/12/2020.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 3.568,22 triệu USD, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 3.159,01 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 670,51 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 68.044 người, tăng 11.925 người so với thời điểm 31/12/2020.

Lĩnh vực dệt may: Doanh thu ước đạt 118,44 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 109,28 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 90,66 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 15.428 người, tăng 103 người so với thời điểm 31/12/2020.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu ước đạt 53,47 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 5,23 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 280,21 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 948 người trong và ngoài Tỉnh.

Theo số liệu của Ban Quản lý các KCN Tỉnh, tính đến hết tháng 9/2021, tổng số dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề điện tử đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh có gần 200 dự án, chiếm 60% tổng số dự án công nghiệp đầu tư trong các KCN trên địa bàn.

Kết quả trên cho thấy, lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử đã và đang đóng vai trò chủ lực trong sản xuất công nghiệp tại các KCN Tỉnh. Với mục tiêu: “Đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước”, được biết tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ giá thuê hạ tầng các KCN; hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực này thời gian tới./.