Theo Quyết định, dự án này được thực hiện tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô sử dụng đất là 50 ha (giai đoạn 1) và thời gian hoạt động 50 năm.

Khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang

Để thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm, tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án và quy định pháp luật; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện Dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu Nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng của Dự án đã được phê duyệt đảm bảo khoảng cách phù hợp giữa khu công nghiệp và các công trình tôn giáo.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan giám sát việc triển khai Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường…

Theo tìm hiểu thì Công ty TNHH Phát triển FUJI Phúc Long có mã số thuế 2400901281 được cấp vào ngày 21/12/2020, cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Lô HCDV1, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Giám đốc của Fuji Phúc Long là ông Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1976), cũng là người đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng nhà không để ở.

Vốn điều lệ của Fuji Phúc Long là 607 tỉ đồng, được thành lập bởi hai thành viên gồm Công ty Cổ phần Constrexim số 1 và Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang. Trong đó, Constrexim số 1 góp vốn nhiều nhất với 573,74 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp có tiếng tăm trong lĩnh vực xây dựng./.