KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành về KCN

Trong 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gặt hái được nhiều thành công với các kết quả đáng ghi nhận. Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN tại Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tạo nên cú hích quan trọng để thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công trong các KCN Tỉnh.

9 tháng đầu năm nay, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của Chính phủ và tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; công tác phòng chống dịch Covid-19…

Theo đó, Ban Quản lý các KCN đã xây dựng Kế hoạch số 469/KH-BQLKCN, ngày 15/3/2022 với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm 2022 về các hoạt động cải cách hành chính, pháp chế và các nhiệm vụ được giao khác. Đồng thời, Ban Quản lý đã ban hành gần 2.200 văn bản tham mưu, đề xuất trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, đầu tư, lao động và môi trường trong các KCN. Bên cạnh đó, Ban Quản lý triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, UBND Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN.

Bứt phá về đích

Công nhân làm việc trong KCN  tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, các chương trình, nghị quyết của Chính phủ và tỉnh Vĩnh Phúc về các nhiệm vụ phát triển KCN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19.

Nhờ vậy, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN trên địa bàn Tỉnh đã có nhiều tín hiệu lạc quan, với kết quả thu hút đầu tư FDI trong 9 tháng đầu năm nay đạt 273,5 triệu USD, bằng 177% với cùng kỳ năm trước và bằng 70% kế hoạch năm 2022; thu hút đầu tư DDI là 2.182,61 tỷ đồng, đạt 312% kế hoạch năm 2022.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý đã thu hút được 2 dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 119,5 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư thu hút FDI trong 9 tháng đầu năm nay (trong đó 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 61,5 triệu USD tại KCN Sơn Lôi và 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 58 triệu USD tại KCN Thăng Long) và tổ hợp 4 dự án CNC tech tại KCN Bá Thiện - Phân khu I có tổng vốn đầu tư 1.750 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN được Ban Quản lý các KCN triển khai quyết liệt đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ban kịp thời nắm bắt đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giám sát các doanh nghiệp trong KCN thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Tỉnh đều có ý thức chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch trong sản xuất kinh doanh. Từ quý II/2022 đến nay, khi dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập từ năm 2021 và đầu năm 2022 bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong KCN trong 9 tháng năm 2022 tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn.

Những kết quả trên của các KCN Vĩnh Phúc đã phản ánh chân thực tín hiệu lạc quan về một môi trường đầu tư, kinh doanh khởi sắc và tạo động lực để các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.