Đảm bảo công khai, minh bạch

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng nay (ngày 21/10), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá…

Đấu giá “biển số đẹp”, đề xuất áp dụng giá khởi điểm 40 triệu đồng/biển số ô tô

Bộ trưởngTô Lâm trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá (ảnh: QH)

“Dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; biển số đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá...”, ông Lâm cho hay.

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết quy định, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô dự kiến cấp mới cho xe ô tô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (Bộ Công an sẽ đưa tất cả biển số chưa đăng ký, chuẩn bị cấp trong quý tới hoặc trong tháng tới tuỳ từng địa phương ra để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia đấu giá).

Bộ Công an sẽ đăng công khai các biển số xe ô tô dự kiến đưa ra đấu giá trước 45 ngày tổ chức đấu giá (việc đăng tải kho số đưa ra đấu giá nhằm công khai, minh bạch, mọi người dân có thể lựa chọn biển số để tham gia đấu giá theo sở thích). Người có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá...

Chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng chữ đen

Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo Nghị quyết có một số chính sách mới, khác với quy định của một số luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm quyền, hình thức văn bản.

Đấu giá “biển số đẹp”, đề xuất áp dụng giá khởi điểm 40 triệu đồng/biển số ô tô
Theo ông Lê Tấn Tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá (ảnh: QH)

Liên quan đến phạm vi thí điểm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá, để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả các địa phương, đồng thời khai thác hiệu quả kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

Về loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí chỉ thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng chữ đen. Còn đối với loại hình xe hoạt động kinh doanh vận tải, thì nhu cầu của người dân muốn được cấp “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít...

Liên quan đến giá khởi điểm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, xác định giá khởi điểm của biển số xe ô tô là rất khó. Việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa Vùng 1 (40 triệu đồng) và Vùng 2 (20 triệu đồng) không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa các vùng. Trên cơ sở đề xuất giá khởi điểm của Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng.

Theo ông Tới, liên quan đến thời gian thí điểm, đa số Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với dự thảo Nghị quyết, vì thời gian thí điểm 3 năm là phù hợp để các cơ quan có đủ thời gian triển khai thực hiện, kiểm nghiệm, tổng kết, đánh giá việc thí điểm. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị quy định thời gian thí điểm là 2 năm, để kịp thời luật hóa nội dung này đồng bộ với việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ…/.