Đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

Bước phát triển trong công tác quy hoạchxây dựng hạ tầng các KCN

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 16 KCN đã được thành lập (quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.548,018 tỷ đồng và 212,53 triệu USD; tổng diện tích đất quy hoạch là 3.110,25 ha, trong đó:

Diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.275,03 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.757,2 ha; tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.287,03 ha, chiếm trên 70% diện tích đất công nghiệp quy hoạch đối với các KCN đã thành lập trên địa bàn Tỉnh.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được Ban Quản lý các KCN Tỉnh tích cực tăng cường đẩy mạnh.

Đối với 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021, bao gồm: KCN Sông Lô II (165,66 ha); KCN Tam Dương I-KV2 (156,76ha); KCN Sông Lô I (177,36 ha); KCN Nam Bình Xuyên (290,152 ha); KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - giai đoạn 1) 145,27 ha đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng KCN Phúc Yên đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan. KCN Phúc Yên đã có 2 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là 16,4044 ha.

Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp Sở Xây dựng báo cáo UBND Tỉnh triển khai lập Quy hoạch phân khu dự án KCN Đồng Sóc; lấy ý kiến sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn Tỉnh; báo cáo UBND Tỉnh, phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên và đơn vị hạ tầng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất tại lô D11, D12 KCN Bá Thiện II.

Bên cạnh đó, hướng dẫn chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc; phối hợp với các sở, ngành, địa phương cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, môi trường khu vực xung quanh khu vực các KCN trên địa bàn Tỉnh; triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng KCN Khai Quang và đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Sơn Lôi

Cũng trong tháng 11/2022, Ban đã thực hiện cấp mới 1 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 1 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha) đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong tháng 11/2022, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban đã đề xuất việc duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng chỉnh trang cây xanh KCN Bá Thiện - Phân khu II; làm việc với Sở Giao thông vận tải Tỉnh, UBND huyện Bình Xuyên và Công an huyện Bình Xuyên tổ chức giao thông trong KCN Bá Thiện-Phân khu II; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống bóng đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện - Phân khu II đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong KCN; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

Với những cố gắng trên của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, trong tháng 11/2022, trên địa bàn KCN Bá Thiện- Phân khu II không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự và cháy nổ; hệ thống cây xanh, cây viền, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng và phát triển tốt; công tác vệ sinh, quét dọn đường, hành lang KCN đảm bảo sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm ca đêm; các rãnh, cống, hố ga và hệ thống thoát nước hoạt động tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại cácKCN.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng các KCN

Đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN Vĩnh Phúc
Công nhân đang làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2022, theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Ban tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến các KCN: Đồng Sóc; Phúc Yên; Chấn Hưng; Tam Dương II - khu A, trong đó, giải quyết dứt điểm tiến độ thực hiện dự án KCN Tam Dương II- Khu A.

Đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động, đang bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A.

Cùng với đó, đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục xây dựng đối với các KCN vừa có quyết định thành lập, gồm các KCN: Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1).

Mặt khác đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án KCN như: Sông I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2, Sơn Lôi sau khi tổ chức Lễ công KCN./.