Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tăng cường xúc tiến đầu tư vào các KCN

Trong tháng 11 nói riêng và 11 tháng đầu năm 2023 nói chung, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm và trọng điểm, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ và qua các mối quan hệ của các doanh nghiệp đã và đang hoạt động thành công trong các KCN của Tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác thu hút đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua. Mặt khác công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh với Văn phòng UBND Tỉnh và các sở, ngành liên quan được tăng cường chặt chẽ hơn lúc nào hết, góp phần tạo nên thành công cho Hội nghị “Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản” và Chương trình công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài của lãnh đạo Tỉnh trong 11 tháng đầu năm 2022 (đến Áo, Thụy Sĩ, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc).

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh
Nhà máy FDI trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thu hút đầu tư tăng cao cả “chất” và “lượng”

Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023 vừa qua, đã giúp cho các KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 17/11/2023, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 129,55 triệu USD; 41 lượt dự án FDI điều chỉnh, trong đó có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 118,87 triệu USD; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong tháng 11/2023 là 248,83 triệu USD. Cấp mới 3 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,8 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 5 lượt dự án thứ cấp, trong đó có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 439 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong tháng 11/2023 là 588,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến đến hết ngày 17/11/2023, Ban Quản lý đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 108 dự án đầu tư FDI, với với tổng vốn đầu tư đăng ký 927,89 triệu USD; 530 lượt dự án FDI điều chỉnh, trong đó: 106 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 555,22 triệu USD (97 dự án tăng vốn: 577,12 triệu USD; 9 dự án giảm vốn 21,9 triệu USD). Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.494,78 tỷ đồng; 69 lượt dự án DDI điều chỉnh, trong đó có 15 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.101,9 tỷ đồng (11 dự án DDI tăng vốn là 1.467,2 tỷ đồng; 4 dự án giảm vốn 365,3 tỷ đồng).

Lũy kế đến ngày 17/11/2023, Ban Quản lý cấp đăng ký đầu tư cho 1.339 dự án FDI thứ cấp vào các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 21.854,66 triệu USD; 3 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư là 263,910 triệu USD; 598 dự án thứ cấp DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 75.146,53 tỷ đồng; 21 dự án hạ tầng KCN được được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 35.875,10 tỷ đồng, tương đương 1.854,54 triệu USD.

Trong tháng 11/2023 (từ ngày 19/10/2023 đến ngày 17/11/2023), Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cấp 1 thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với giá trị 4.502.000.000 đồng, tương đương 0,2 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, Ban đã cấp 14 thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với giá trị 280,87 tỷ đồng, tương đương 11,22 triệu USD; lũy kế đến ngày 17/11/2023, cấp 41 thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1.735,48 tỷ đồng, tương đương 75,44 triệu USD.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh
Công nhân làm việc tại nhà máy Samsung Việt Nam trong KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tiếp tục tạo lực đẩy thu hút đầu tư chất lượng cao vào các KCN

Tỉnh Bắc Ninh có 16 KCN tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích là 6.397,68 ha. Hiện có 12/16 KCN đã đi vào hoạt động, 15 KCN đã được thành lập với diện tích 5.946,99 ha, với diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 2.481,57 ha. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch đạt 60,04%. Nhìn tổng quan, tình hình phát triển các KCN ở trên cho thấy, quỹ đất sạch để phục vụ sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư là còn rất lớn, đây là một lợi thế của Bắc Ninh để phát triển các KCN.

Các KCN của Bắc Ninh có vị trí địa lý thuận lợi cùng với chính sách đầu tư thông thoáng, cởi mở luôn "Trải thảm đỏ đón nhà đầu tư” của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, cùng với dư địa tại các KCN còn tương đối lớn đã và đang đưa Bắc Ninh trở thành một trong các Tỉnh hấp dẫn các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc năm 2023, vì vậy hơn lúc nào hết, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh tăng tốc xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh. Theo đó, phấn đấu cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 19 dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt khoảng 150 triệu USD. Ước thực hiện cả năm 2023, số dự án cấp mới khoảng 110 dự án, đạt 110% so với kế hoạch năm 2023; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 120,83% so với kế hoạch năm 2023 (1.450/1.200 triệu USD).

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh