Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh  xúc tiến đầu tư và phát triển các KCN
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư tại Hội nghị Ký kết hợp tác đầu tư với Công ty XNK 2-9

Nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến đầu tư

Xác định công tác xúc tiến đầu tư là một trong các nhiệm vụ then chốt, động lực thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý) đã chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý đã ban hành Chương trình số 158/CTr-KCN, ngày 28/3/2023 về việc xúc tiến đầu tư chi tiết năm 2023. Theo đó, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm và trọng điểm.

Song hành việc tổ chức các đoàn công tác của Ban Quản lý đi học tập kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư tại các địa phương bạn, Ban Quản lý đã tổ chức đón tiếp, hướng dẫn các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư trong KCN Tỉnh hết sức nhiệt tình, chu đáo; đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đều được giải quyết trước và đúng thời hạn). Mặt khác, Ban Quản lý cũng rất quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền môi trường đầu tư trong các KCN thông qua các kênh truyền thông như: Báo chí, website của Ban Quản lý, qua các doanh nghiệp đã và đang đầu tư, kinh doanh thành công tại Đắk Lắk, qua các Ban Quản lý KCN, KKT của địa phương bạn trong cùng hệ thống ngành KCN, KKT Việt Nam…

Với những nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.160 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.053 tỷ đồng, tương đương khoảng 44,7 triệu USD.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh  xúc tiến đầu tư và phát triển các KCN
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk thăm quan hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Chí nhánh nhà máy First Team Việt Nam trong KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tạo cú hích thúc đẩy thu hút đầu tư vào KCN

Những kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã phản ánh những cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk trong công tác phát triển các KCN. Xuất phát điểm không có nhiều thuận lợi như các địa phương bạn, thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Đắk Lắk đối mặt với nhiều thách thức do là tỉnh miền núi, không có cảng biển, chưa có hệ thống giao thông đường sắt, vận chuyển hàng hóa chủ yếu là đường bộ, nên nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hiện nay quỹ đất tại KCN Hòa Phú cơ bản đã hết, nhiều nhà đầu tư đến đăng ký đầu tư nhưng không còn quỹ đất để đáp ứng nhu cầu của họ, nên việc thu hút đầu tư vào KCN gặp nhiều khó khăn; công tác đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KCN và hạ tầng xã hội cạnh KCN Hòa Phú chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư. Mặt khác, mặc dù là địa phương có dân số đông, nguồn lao động dồi dào, đa dạng nhưng nguồn nhân lực qua đào tạo, lao động có tay nghề, lao động kỹ thuật cao còn thiếu hụt, chưa đáp ứng được yêu cầu của các dự án đòi hỏi nguồn lao động có chất lượng cao, đặc biệt là các dự án FDI...

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư hiệu quả và bền vững vào các KCN, Ban Quản lý xác định cần tạo một môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thân thiện, chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của các nhà đầu tư. Ban Quản lý cho biết, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về tinh thần phục vụ và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Phát triển các KCN tỉnh Đắk Lắk đi theo hướng “xanh” (chú trọng môi trường sinh thái), bền vững, khai thác các lợi thế phát triển theo chiều sâu, liên kết mở, hội nhập khu vực và quốc tế. Cơ bản là phát triển công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, lấy khoa học – công nghệ làm nền tảng và công nghệ tiên tiến làm chủ đạo trong quá trình phát triển công nghiệp của Tỉnh.

Theo đó, hoạt động xúc tiến đầu tư phải phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh về đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, chuyển phương thức xúc tiến đầu tư từ bị động sang chủ động: tăng cường các kênh xúc tiến đầu tư trực tuyến và ứng dụng công nghệ số, đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho các doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư...; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư (cập nhật quy định, chính sách mới, tình hình thế giới và trong nước; ngoại ngữ, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng xúc tiến...).

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, dự kiến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 trọng tâm vào các nội dung sau:

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường xu hướng và đối tác đầu tư

Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường xu hướng và đối tác đầu tư phải xác định rõ nhu cầu của từng đối tác để có phương thức, kênh liên lạc và hình thức tổ chức xúc tiến hiệu quả.

Tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại một số địa phương có nhiều kinh nghiệm và thành công trong công tác quảng bá, thu hút đầu tư; kêu gọi xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, dự án ngành nghề chế biến nông sản lợi thế của Tỉnh, dự án công nghiệp hỗ trợ, các dự án đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, các dự án thân thiện môi trường.

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Cập nhật lại thông tin, số liệu, tài liệu theo định kỳ phục vụ cho hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư. Thường xuyên cập nhật và phổ biến chính sách, thông tin về môi trường đầu tư, cải cách hành chính, các thủ tục đầu tư.

Đăng tải thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Ban Quản lý các KCN trên các tạp chí về kinh tế, kế hoạch, đầu tư…

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nội đầu tư

Cung cấp thông tin kịp thời cho nhà đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, quy định pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các thủ tục đầu tư, tình hình đất đai và mặt bằng các KCN.

Đón tiếp, mời các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên đầu tư vào các KCN.

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Có kế hoạch tổ chức đào tạo cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư. Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và các hội nghị xúc tiến đầu tư do bộ, ngành và các đơn vị tổ chức.

Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư

Hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội đầu tư, luật pháp chính sách đến giải quyết khó khăn cụ thể.

Chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”, thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua các hoạt động như tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp…

Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

Kết nối, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để xây dựng kênh thông tin hiệu quả về môi trường đầu tư.

Tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh  xúc tiến đầu tư và phát triển các KCN
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm với Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh trong chuyến giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động quản lý nhà nước và thu hút đầu tư vào KCN, KKT

Triển khai đồng bộ và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Đắk Lắk

Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Đắk Lắk được Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý và phát triển các KCN tỉnh Đắk Lắk.

Để thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, bên cạnh tăng cường công tác thu hút đầu tư vào KCN Hòa Phú với các hoạt động xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm và trọng điểm đã nêu cụ thể ở trên; Ban Quản lý cũng luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, qua đó giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức triển khai thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư. Mặt khác, Ban Quản lý rất tích cực đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong KCN.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Ban Quản lý đã triển khai hiệu quả các đồ án quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Hòa Phú; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ KCN Hòa Phú; cung cấp thông tin quy hoạch KCN Hòa Phú cho 11 tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị cung cấp; báo cáo kết quả rà soát, giải trình một số nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2022 gửi Sở Xây dựng. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra công tác trật tự xây dựng trong KCN.

Công tác bảo vệ môi trường trong KCN thường xuyên được chú trọng đẩy mạnh. Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước năm 2023, Ngày môi trường thế giới; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho các dự án…Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý môi trường trong KCN tiếp tục được duy trì ổn định, các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú được Ban Quản lý tích cực theo dõi, giám sát và chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú đảm bảo các hệ thống hạ tầng kỹ thuật thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng; thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ trong KCN; trồng, cắt tỉa cây xanh để góp phần cải thiện môi trường sống trong KCN xanh, sạch đẹp và văn minh.

Công tác quản lý lao động được triển khai thực hiện sát sao. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã ban hành Công văn về việc hỗ trợ, giám sát pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; tổng hợp và Báo cáo thông tin người làm công tác y tế tại cơ sở lao động gửi Sở Y tế tổng hợp; ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023”. Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp với Liên đoàn lao động Tỉnh cùng một số doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú tham gia Lễ phát động tháng an toàn lao động; ban hành công văn đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động trong năm 2023 tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 14 lớp huấn luyện về an toàn lao động cho khoảng 1.800 lao động.

Công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng, phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực và hiệu quả, với các hoạt động nổi bật đã góp phần triển khai đồng bộ hoạt động quản lý nhà nước về KCN và giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN Tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh  xúc tiến đầu tư và phát triển các KCN
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN Hòa Phú

Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN

Ban Quản lý các KCN Đắk Lắk cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thành công công tác quản lý nhà nước về KCN với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả Chương trình số 158/CTr-KCN ngày 28/3/2023 của Ban Quản lý về xúc tiến đầu tư chi tiết năm 2023.

Thứ hai, ban hành Quy trình đầu tư vào KCN; tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn dự án được đầu tư vào KCN trên địa bàn Tỉnh theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 1798/UBND-CN ngày 08/3/2023; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Quy định về chính sách, tiêu chí để thu hút đầu tư vào KCN theo Công văn số 7072/UBND-CN ngày 17/8/2023.

Thứ ba, kiện toàn nhân sự tại Ban Quản lý và Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý.

Thứ tư, triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021.

Thứ năm, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các nội dung liên quan đến dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Phú Xuân.

Thứ sáu, phối hợp, theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú. Đồng thời triển khai các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước đến các doanh nghiệp kịp thời;

Thứ bảy, thường xuyên, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh có liên quan tại cơ quan và tại khu công nghiệp Hòa Phú.

Thứ tám, triển khai các đồ án quy hoạch: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị dịch vụ cạnh KCN Hòa Phú: Triển khai các nội dung tiếp theo sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; cung cấp thông tin quy hoạch: Tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cho các đơn vị tổ chức khi có yêu cầu.

Thứ chín, tiếp tục chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú thực hiện hiệu quả và toàn diện các chức năng nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì an ninh, trật tự xây dựng tại KCN Hòa Phú.

Thứ mười, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách: Tổ chức triển khai việc cung ứng dịch vụ công đối với gói thầu (duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ trong KCN Hòa Phú) theo quy định; lập dự toán triển khai cung cấp dịch vụ công đối với gói thầu: Duy trì chắm sóc hệ thống cây xanh và thảm cỏ trong KCN Hòa Phú năm 2024./.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh  xúc tiến đầu tư và phát triển các KCN
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk đón tiếp và tặng quà Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng trong chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước và thu hút đầu tư vào KCN, KKT của hai đơn vị