“Đoàn Giám sát sẽ làm việc với các bộ, các lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Chính phủ, từ đó hình thành bước đầu báo cáo giám sát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2022...”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn Giám sát cho biết, khi chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Xây dựng, diễn ra chiều nay (ngày 2/3), theo Văn phòng Quốc hội.

Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể hơn về sự trùng lặp giữa các quy hoạch
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Ảnh: Quốc hội

Ông Hải cho biết, Bộ Xây dựng được giao lập 2 quy hoạch ngành quốc gia gồm: (1) Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; (2) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng. Bộ còn được giao rà soát ban hành danh mục tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; rà soát các quy hoạch hết hiệu lực thuộc ngành xây dựng; phối hợp thẩm định các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia… Hiện 2 quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Xây dựng đều chưa hoàn thành, mới chuẩn bị lựa chọn tư vấn quy hoạch, dự kiến đến tháng 12/2022 mới trình Thủ tướng phê duyệt.

Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể hơn về sự trùng lặp giữa các quy hoạch
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ hơn mâu thuẫn giữa pháp luật về sử dụng đất, pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị. Ảnh: Quốc hội

“Báo cáo của Bộ Xây dựng được thực hiện tương đối công phu, khoa học, chi tiết, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được cũng như hạn chế, nguyên nhân, xác định tương đối rõ trách nhiệm dẫn đến tồn tại, hạn chế trong lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch…”, ông Hải đánh giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể hơn về sự trùng lặp giữa quy hoạch chung đô thị trong thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch tỉnh, qua đó đề xuất giải pháp xử lý; báo cáo rõ hơn khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục việc khi lập quy hoạch tỉnh có nhiều phương án phát triển về nhiều ngành…

Về quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản được điều chỉnh nhiều lần, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá kỹ hơn nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề này; đồng thời bổ sung nội dung về quan hệ giữa quy hoạch chung của quốc gia với các quy hoạch của các địa phương, mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong quản lý quy hoạch.../.