Các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc phát huy vai trò mũi nhọn trong sản xuất công nghiệp
Công nhân làm việc trong KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, xin ông giới thiệu đôi nét về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thời gian gần đây?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Từ đầu năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh luôn giữ được phong độ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2022 đã phản ánh những cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của họ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, với các chỉ tiêu đều đạt tăng trưởng cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động (do số lượng người lao động là F1, F0 phải cách ly lớn). Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải thay đổi các phương án sản xuất, áp dụng biện pháp cắt ghép dây chuyền sản xuất, những người an toàn thì chuyển qua bổ sung hỗ trợ dây chuyền thiếu, tổ chức làm thêm giờ, tăng ca..., để bảo đảm các hợp đồng đã ký với khách hàng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã khắc phục được khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất bình thường.

Các tháng cuối quý II/2022, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp đã trở lại trạng thái bình thường mới. Một số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn mới được thành lập từ năm 2021 bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng tổng chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong các KCN 6 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng đầu năm 2022, các KCN của Tỉnh có thêm 15 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số dự án FDI đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh lên 359 dự án, chiếm 84% tổng số dự án đầu tư.

Tiếp đà phát triển đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp hoàn thành xây dựng dự án và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN tương đối lớn, nên các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong các KCN tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các KCN của Tỉnh có thêm 41 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến giữa tháng 9/2022, các KCN của Tỉnh có 383 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 314 dự án FDI và 69 DDI, chiếm 87% tổng số dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

PV: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Tỉnh?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh đều đạt tăng trưởng khá, cụ thể:

Doanh nghiệp FDI: Doanh thu ước đạt 4.194,16 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 3.178,12 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước đạt 2.400,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu hút và tạo việc làm cho 116.122 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 76.199 người, chiếm 66% tổng số lao động), tăng 12.975 người so với thời điểm 15/12/2021.

Doanh nghiệp DDI: Doanh thu ước đạt 5.583,31 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 207,08 tỷ đồng, đạt 821% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 239,85 tỷ đồng, đạt 190% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu hút và tạo việc làm cho 9.103 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 5.303 người, chiếm 58% tổng số lao động), tăng 799 người so với thời điểm 15/12/2021.

Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, với các chỉ tiêu tăng rất cao (nếu so sánh về tỷ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp so với cùng kỳ, thì kết quả sản xuất, kinh doanh đã phản ánh mức tăng trưởng vượt bậc), cụ thể:

Doanh nghiệp FDI: Doanh thu ước đạt 6.712,61 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 5.061,14 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 3.823,0283 tỷ đồng, lần lượt tăng tăng 18% và 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp FDI thu hút và tạo việc làm cho 116.122 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 76.199 người, chiếm 66% tổng số lao động), tăng 12.975 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Doanh nghiệp DDI: Doanh thu ước đạt 9.142,27 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 1.333,34 tỷ đồng, đạt 4.186% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước 293,47 tỷ đồng, đạt 214% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp DDI thu hút và tạo việc làm cho 9.103 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 5.303 người, chiếm 58% tổng số lao động), tăng 799 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

PV: Xin ông cho biết kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh trong những tháng cuối năm 2022?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: 3 tháng cuối năm 2022, các doanh nghiệp KCN đặt quyết tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Dự án FDI: Doanh thu đạt 2.416,54 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 1.822,01 triệu USD; nộp ngân sách đạt 1.376,3 tỷ đồng.

Dự án DDI: Doanh thu đạt 3.150 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 16 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 80 tỷ đồng.

Dự kiến thu hút và tạo việc làm mới thêm cho 1.500-1.600 lao động trong và ngoài Tỉnh./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc phát huy vai trò mũi nhọn trong sản xuất công nghiệp
Nhà máy lắp ráp ô tô tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc