Theo đó, nhân viên bảo vệ trên tàu phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ trên tàu theo quy định của Nghị định này. Ưu tiên những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

Đã đ­ược huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu;

Đã đ­ược bồi d­ưỡng về nghiệp vụ an toàn giao thông đ­ường sắt và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt.

Đề xuất doanh nghiệp kinh doanh vận tải được thuê bảo vệ

Dự thảo cũng quy định, nhân viên bảo vệ trên tàu có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi như: chạy tàu trái pháp luật, đe dọa an toàn chạy tàu; ném đất, đá và các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống khi tàu đang chạy; làm h­ư hỏng và mất vệ sinh đoàn tàu; gây mất an ninh, an toàn cho ngư­ời đi trên tàu; gây rối trật tự công cộng trên tàu; đe dọa sức khỏe, tính mạng của ng­ười đi tàu; trộm cắp tài sản của hành khách, hàng hoá, hành lý vận chuyển trên tàu và tài sản của nhân viên đường sắt, doanh nghiệp; các hành vi vi phạm pháp luật khác ở trên tàu.

Bên cạnh đó, thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ trên tàu; làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên các đoàn tàu do doanh nghiệp quản lý; phối hợp với công an xã, phư­ờng, thị trấn và cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội nơi có đường sắt đi qua để nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với lực l­ượng bảo vệ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt, ph­ương tiện, thiết bị đ­ường sắt, gây mất an toàn giao thông đường sắt; phối hợp với nhà ga, nhân viên công tác trên tàu làm công tác kiểm soát ng­ười và hành khách ra vào ga, lên xuống tàu; khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, gây rối trật tự trên tàu, d­ưới ga, phải kịp thời phối hợp với trưởng tàu, trưởng ga và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tiếp diễn; tổ chức cấp cứu nguời bị thương, bảo vệ hiện tr­ường, bắt giữ ng­ười phạm tội quả tang, lập hồ sơ ban đầu và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết tiếp...

Dự thảo cũng nêu rõ, nhân viên bảo vệ trên tàu đ­ược huấn luyện, bồi d­ưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận; đ­ược trang bị các loại trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ đ­ược giao.

Ngoài ra, trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về thi đua, khen thưởng./.