Cần lấy ý kiến nhân dân từ sớm

“Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ đã chủ động rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai, để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các luật có liên quan, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW...”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo Văn phòng Quốc hội.

Dự án Luật Đất đai rất hệ trọng nên phải tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án Luật
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, dự thảo Luật vẫn đang trong quá trình xin ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn thiện (ảnh: Quốc hội)

Cũng theo ông Hà, trong quá trình soạn thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, làm việc với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Nội vụ. Dự thảo Luật vẫn đang trong quá trình xin ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn thiện.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân cần được tiến hành từ sớm. Để lấy ý kiến được hiểu quả, cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến người dân.

“Quá trình soạn thảo cần bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW. Việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật cần tập trung vào những vấn đề mấu chốt, để phát triển, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, khơi thông nguồn lực, không lãng phí…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề xuất.

Lưu ý 4 nội dung lớn

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án Luật có quy mô phạm vi lớn, tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống người dân, doanh nghiệp, nên cần phải tập trung đầu tư công sức để có sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nhiệm vụ còn rất nặng nề và khó khăn, không thể chủ quan, cần huy động sức mạnh cả nước, trí tuệ toàn dân, thực hiện kỹ lưỡng, bài bản, khoa học mới có thể bảo đảm xây dựng luật thiết thực, hiện quả. Qua trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, cần tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, dự án Luật Đất đai rất hệ trọng, nên phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án Luật. Chính phủ trình hồ sơ dự án Luật tới Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các cơ quan của Quốc hội trước ngày 1/9 để nghiên cứu, cho ý kiến tại phiên họp UBTVQH.

Dự án Luật Đất đai rất hệ trọng nên phải tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án Luật
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhiệm vụ còn rất nặng nề và khó khăn, không thể chủ quan, cần huy động sức mạnh cả nước, trí tuệ toàn dân, thực hiện kỹ lưỡng, bài bản, khoa học mới có thể bảo đảm xây dựng luật thiết thực, hiện quả (ảnh: Quốc hội)

Thứ hai, về hồ sơ dự án Luật, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, môi trường kinh doanh..., báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Đây là các báo cáo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở thực chứng cho công tác lập pháp. Do đó, với tinh thần cầu thị, khách quan, bảo đảm chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng các nội dung này đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ và giữa Trung ương với địa phương...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, đối với việc lấy ý kiến nhân dân, phải đặt ra các việc cụ thể, được thuyết minh rõ ràng, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân.

Thứ ba, về tổ chức tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến cho dự án Luật, trong bối cảnh thời gian không có nhiều, đòi hỏi phải có kế hoạch hợp lý, tận dụng hiệu quả thời gian khi thảo luận cho ý kiến về các nội dung của dự án Luật. Bên cạnh Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội hay Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội…, phải nêu cao vai trò tham gia xây dựng Luật. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường phải là các cơ quan đầu mối giúp Quốc hội, Chính phủ tổ chức việc huy động sự đóng góp của toàn thể nhân dân, các nhà khoa học cho dự án Luật...

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham mưu xây dựng Kế hoạch của Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ đối với xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân theo quy định của pháp luật; phân chia trách nhiệm cho UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, các Đoàn đại biểu Quốc hội và có kế hoạch trao đổi thông tin sớm về: Hồ sơ dự án Luật, các kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết việc thực hiện Luật hiện hành, báo cáo đánh giá rà soát các pháp luật liên quan tới đất đai. Đối với việc lấy ý kiến nhân dân, phải đặt ra các việc cụ thể, được thuyết minh rõ ràng, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân.

Thư tư, về các nội dung lớn của dự thảo Luật, đề nghị các các cơ quan tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từ cơ sở pháp lý, thực tiễn tới thực trạng, xu hướng để xác định rõ các vấn đề này…/.