Doanh nghiệp vẫn “kêu” bị gây khó dễ

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình xử lý các vướng mắc về thủ tục hải quan, Tổng cục nhận được một số kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến khó khăn trong việc nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, theo báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), USAID và Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện, vẫn có nhiều doanh nghiệp được khảo sát phản ánh việc công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ ngoài hồ sơ hải quan, hoặc các chứng từ giấy, mặc dù đã khai báo và gửi trên hệ thống cho cơ quan hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, vẫn có nhiều doanh nghiệp phản ánh một số công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ ngoài hồ sơ hải quan hoặc các chứng từ giấy, mặc dù đã khai báo và gửi trên hệ thống cho cơ quan hải quan.

Trước thực tế trên, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 3980/TCHQ-GSQL, ngày 11/8/2021 gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19, với nhiều giải pháp mới.

Theo đó, liên quan đến nộp hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai và nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính cho cơ quan hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để giải quyết thủ tục hải quan.

Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực... khi làm thủ tục hải quan, nếu người khai hải quan khai thông tin đề nghị được chậm nộp thì chi cục trưởng chi cục hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin đề nghị chậm nộp tại chỉ tiêu thông tin “phần ghi chú” trên tờ khai hải quan điện tử gửi cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan.

Chi cục trưởng chi cục hải quan căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để xem xét quyết định gia hạn thời gian nộp bản giấy theo quy định các chứng từ này trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với giấy phép, khi tiếp nhận bản scan do người khai gửi kèm tờ khai hải quan, công chức tiếp nhận phải thực hiện cập nhật thông tin theo dõi trừ lùi trên hệ thống E-Customs5 theo hướng dẫn tại Công văn số 8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2013 của Tổng cục Hải quan... Trường hợp phát hiện lượng hàng ghi trên giấy phép đã được sử dụng để nhập khẩu hết hoặc không còn đủ số lượng để nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật. Người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp nêu trên cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Riêng với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách/cách ly/phong toả theo chỉ thị của Chính phủ hoặc UBND các tỉnh, thành phố, khiến người khai hải quan không thể nộp đúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách/cách ly/phong toả theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan phải nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan hải quan. Trường hợp quá thời hạn vừa nêu, người khai hải quan chưa nộp bản giấy các chứng từ nêu trên, thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định.

Tăng cường giám sát công chức hải quan

Gây khó dễ cho doanh nghiệp, cán bộ hải quan sẽ bị “treo” công tác
Ngành Hải quan mạnh tay chấn chỉnh thái độ thi hành công vụ của công chức hải quan. Ảnh: Tổng cục Hải quan

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đề nghị tại cấp cục hải quan thành lập các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong thời hạn 3 giờ kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc do chi cục hải quan báo cáo, cục hải quan cấp tỉnh phải hướng dẫn và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay lãnh đạo Tổng cục Hải quan thông qua Tổ giải quyết vướng mắc của Tổng cục do ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát công chức hải quan. Trường hợp phát hiện công chức vi phạm kỷ luật, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ, có thái độ gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa thì tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.../.