Thứ sáu 09/12/2022 07:01 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Hiện đại hóa thủ tục đăng ký Hợp tác xã để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Chuyển đổi số nhằm chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao
Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường
Để KTTT, HTX đóng góp nhiều hơn cho Đất nước: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Sửa đổi Luật Hợp tác xã: Các chính sách ưu đãi sẽ tập trung vào bản chất hợp tác xã
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022