Thứ ba 23/07/2024 07:21 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phải đổi mới toàn diện
Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự phát huy hiệu quả
Phú Yên đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Hỗ trợ, tăng quyền làm chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Chuẩn hóa công tác đăng ký và quản lý dữ liệu đăng ký hợp tác xã
Đến năm 2030 có khoảng 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên
Cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Tỉnh Cà Mau cần giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã ngưng hoạt động, chờ giải thể
Hiện đại hóa thủ tục đăng ký Hợp tác xã để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2024