Cụ thể, theo thông báo của Bộ Công Thương, trong chu kỳ 15 ngày tới, giá xăng RON 92 được phép tăng tới 670 đồng/lít lên mức giá tối đa 13.891 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng được điều chỉnh lên mức giá bán tối đa 14.422 đồng/lít.

Với các mặt hàng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được phép điều chỉnh ở mức thấp hơn. Giá dầu diesel được điều chỉnh tăng không quá 290 đồng/lít lên mức giá bán không quá đồng/lít; giá dầu madút và dầu hỏa được giữ nguyên.

Trong lần điều chỉnh này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quy định trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho xăng RON 92 là 1047 đồng/lít; trích cho xăng E 5 1.115 đồng/lít; trích cho dầu diesel 983 đồng/lít; trích cho dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít.

Các mức giá mới và thời điểm tích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ 16h30 chiều nay (21/03).

Đây là lần đầu tiên tăng giá xăng dầu trong năm 2016, sau 4 lần giảm giá liên tục và 1 lần giữ nguyên giá (ngày 04/03).

Trước đó, theo ghi nhận của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, 15 ngày qua, tính từ 04/03-18/03, giá xăng trên thị trường Singapore đạt mức bình quân 49,95 USD/thùng. So với con số 42,31 USD/thùng giá trung bình của kỳ trước, xăng A92 hiện đã tăng kỷ lục nhất trong nhiều tháng qua, lên tới 18%.

Dầu diesel có giá bình quân 15 ngày qua là 46,31 USD/thùng, tăng mạnh không kém với tỷ lệ tới 14,8% so với kỳ trước.

Dầu hoả tăng với mức giá bình quân 48,05 USD/thùng, tăng tới 12,7% và dầu mazut tăng 15,2% với giá bình quân 15 ngày qua là 177,57 USD/tấn./.