Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam. Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, Trung tâm thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mong muốn tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trung tâm.

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia dành cho doanh nghiệp
Khảo sát nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đỗ Tâm

Nội dung khảo sát nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các nhu cầu hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn và kết nối các nguồn lực hỗ trợ khác. Những thông tin tổng hợp qua bảng khảo sát sẽ là đầu vào giúp Trung tâm xây dựng các cơ chế ưu đãi, đề xuất một số chính sách thu hút vốn đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ tại Cổng dịch vụ một cửa của Trung tâm.

NIC mong quý doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cụ thể để Trung tâm có cơ sở hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Quý Doanh nghiệp vui lòng tham gia khảo sát tại: KHẢO SÁT NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP Survey (surveymonkey.com)

Thời gian hoàn thiện Khảo sát: trước ngày 15/02/2023

Mọi thắc mắc về thông tin cuộc khảo sát, vui lòng xin liên hệ info@nic.gov.vn.

Lưu ý: Để có được các thông tin khảo sát chính xác nhất, Trung tâm đề xuất sự tham gia của các chủ doanh nghiệp hoặc cấp quản lý nắm rõ thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Trung tâm sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin mà người điền khảo sát cung cấp./.